Naftos ir dujų pramonė – svarbi energetikos sektoriaus dalis, tačiau Tarptautinės energetikos agentūros duomenys rodo, kad būtent šių sričių gamybos ir panaudojimo procesai sudaro net 15 proc. viso dėl pramonės įmonių veiklos išmetamo teršalų kiekio.

Priemonių yra, tačiau trūksta ryžtingumo

Žvelgiant į naftos ir dujų pramonę tampa akivaizdu, kad tikrai galima nuveikti daugiau. Neutralaus poveikio klimatui energijos tiekėjai yra naftos ir dujų pramonės ateitis. Šis tikslas gal būti įgyvendinamas jau šiandien, naudojantis turimais sprendimais. Pirmas žingsnis neutralaus poveikio klimatui ateities link – energetikos sektoriaus infrastruktūros ir geriausios praktikos pakeitimas, pritaikant jas ateinantiems 20–30 metų.

Bendradarbiaudama su „McDermott“ ir „io Consulting“, 2021 m. kovo mėnesį „Schneider Electric“ pristatė savo vykdyto tyrimo „Net Zero Upstream Facility“ („Neutralaus poveikio aplinkai energijos tiekėjas“) išvadas. Tyrimas atskleidė, kad, bendras „Green Premium“ sprendimų įgyvendinimo išlaidas padidinus bent 2 proc., dėl naftos ir dujų operatorių veiklos išmetamų teršalų kiekį galima sumažinti net 76 proc. To galima pasiekti naudojant atsinaujinančiųjų šaltinių energiją iš elektros tinklo ir įtampos perjungimo įrenginius, kuriuose nenaudojamos SF6 dujos, perprojektuojant sistemas, kad būtų atsisakyta atviros liepsnos ir išvengiama nevaldomųjų išmetamųjų teršalų, skatinant nuotolinę veiklą ir didinant darbuotojų saugą. Esminis poslinkis, sudarantis galimybes siekti tvaresnės ateities, yra sparti skaitmenizacija.

Verslas deda nepakankamai pastangų

Nors verslo bendrovės savo veiksmais prisideda prie kovos su klimato kaita, įsipareigojimus klimato srityje, kuriuos siekiama įgyvendinti iki 2030 m., yra viešai deklaravusios vos 23 proc. „Fortune 500“ bendrovių. Tai – stebėtinai mažas skaičius, nes galimos klimato kaitos pasekmės mūsų planetai ir ateities kartoms yra puikiai žinomos. Kaip 2019 m. sakydamas kalbą pažymėjo JT generalinis sekretorius António Guterresas, klimato nepaprastoji padėtis yra lenktynės, kurias pralaimime, bet galėtume laimėti.

Šiuo metu naftos ir dujų pramonei prieinama daugybė žaliųjų alternatyvų, kurios sumažina kaštus ir per gyvavimo ciklą neabejotinai atsiperka. Pereinant prie kitų energijos išteklių svarbu investuoti į naftos ir dujų sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, nes įrodyta, kad šių investicijų kaina visiškai nublanksta prieš jų teikiamą naudą.

Atsižvelgiant į tai, kad 80 proc. viso anglies dioksido kiekio išmetama dėl energijos vartojimo, o 60 proc. mūsų energijos valdymo būdų yra neefektyvūs, energijos gamybos, valdymo ir vartojimo būdų keitimas siekiant neutralaus poveikio klimatui bus išties didžiulis iššūkis, bet galima šių pokyčių nauda – taip pat milžiniška.

Pramonės sektorius turi įgalinti pagrindinius rinkos žaidėjus rinktis tvarius energijos šaltinius, kurie suteikia galimybę tvariai ir ekonomiškai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir nekenkia mūsų planetai. Metai iš metų „Schneider Electric“ aktyviai siekia prisidėti mažinant energetikos sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekį, tuo tikslu pasitelkiant duomenų analizę, programinę įrangą, energijos efektyvinimo sprendimus ir atsinaujinančiųjų šaltinių elektros energiją. Bendrovės misija – padėti sukurti tvaresnę ir veiksmingesnę energetikos pramonę su naujais švarios energijos šaltiniais.

Šiuo metu daugiau nei 75 proc. „Schneider Electric“ produktų pardavimų sudaro „Green Premium“ sprendimai, reikšmingai didinantys veiklos skaidrumą, aplinkos apsaugos lygį ir didinantys išteklių naudojimo efektyvumą per visą turto gyvavimo ciklą. Šie sprendimai apima efektyvų energijos vartojimą, išmetamų CO2 dujų kiekio sumažinimą iki minimumo, vandens, oro ir kitų gamtinių išteklių naudojimą. Taip žengiama tinkamu keliu į ateitį, kurioje žmogaus veiklos poveikis klimatui galiausiai bus neutralus.