„Ignitis grupė“ ir toliau siekia prisidėti prie tiekėjų pažangos tvarumo srityse, tad nuo šių metų planuoja dar daugiau dėmesio skirti tvarumo temų sklaidai su tiekėjais.

„Būdami viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse, kasmet įvykdančia tūkstančius viešųjų ir komercinių pirkimų, suprantame, kad tvaresnę ateitį kurti galime tobulindami tiek savo veiklą, tiek ir visą tiekimo grandinę. Todėl norime stiprinti tvarią partnerystę su tiekėjais ir esame pasiryžę šiemet dar daugiau dėmesio skirti jų augimui tvarumo srityse“, – sako „Ignitis grupės“ pirkimų vadovė Inga Macijauskienė.

2023 m., siekdama stiprinti darnumo aspektų laikymąsi tiekimo grandinėje, „Ignitis grupė“ planuoja įgyvendinti gerinimo veiksmus, orientuotus į aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės sritis, stebės tiekėjų pažangą. Tiekėjai bus kviečiami atvirai bendradarbiauti – dalintis geraisiais tvarumo pavyzdžiais, kylančiais iššūkiais, tobulinti jau taikomas verslo praktikas bei ieškoti tvaresnių sprendimų savo veikloje. Grupė tikisi, kad šios naujai įgyvendinamos švietimo ir pagalbos priemonės prisidės prie tiekėjų tvarios veiklos augimo.

Tiekėjus bendradarbiauti pakvietė prieš kelis metus, rezultatai – akivaizdūs

„Ignitis grupė“ 2021 m. patvirtino ir viešai paskelbė Grupės tiekėjų etikos kodeksą (TEK), pakviesdama tiekėjus tobulinti savo veiklą, remiantis geriausiomis aplinkosauginėmis, socialinėmis bei verslo etikos ir valdysenos praktikomis, ir taip prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo.

2022 m., siekiant pasižiūrėti, kaip tiekėjams sekasi tvarumo srityse, „Ignitis grupė“ parengė Grupės tiekėjų etikos kodekso laikymosi priežiūros sistemą ir pirmą kartą atliko reikšmingiausių Grupės tiekėjų vertinimą.

Inga Macijauskienė
Inga Macijauskienė
© Organizatorių nuotr.

Taikomų tiekėjų verslo standartų įvertinimui, pasirinktos visos trys Grupės tiekėjų etikos kodekse įvardintos prioritetinės sritys – aplinkosauga, socialinė atsakomybė bei verslo etika ir valdysena. Vis tik didžiausias dėmesys praėjusiais metais skirtas pasižiūrėti kokias praktikas tiekėjai taiko aplinkosaugos srityje. Tiekėjai teikė atsakymus į klausimyną, apie juos buvo renkama informacija iš viešai prieinamų duomenų šaltinių.

Pirmasis vertinimas pavyko sklandžiai – į klausimyną raštu atsakė daugiau nei pusė apklaustų tiekėjų. Netgi 93 proc. jų, kaip parodė rezultatai, laikosi Grupės tiekėjų etikos kodekse nustatytų principų, jiems artima tvarios ateities kūrimo idėja. Norisi pasidžiaugti, jog didžioji dalis tiekėjų savo veikloje jau taiko tvarias verslo praktikas – rezultatai atskleidė, kad 85 proc. tiekėjų savo įmonių veikla prisideda prie ES žiedinės ekonomikos skatinimo tikslų, o 70 proc. įmonių savo veikloje teigė taikantys ISO 14001 standartu sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

Atsižvelgiant į tai, jog dalis vertinime dalyvavusių tiekėjų turi stiprintinų tvarumo veiklos aspektų, „Ignitis grupė“ tikisi, kad šiemet įgyvendinami gerinimo veiksmai – tiekėjų švietimas aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės temomis, padės nuosekliai stiprinti tvarumo elementus tiekėjų veikloje.

Įgyvendinusi pirmąjį tiekėjų vertinimą dėl TEK nuostatų laikymosi, Grupė neketina sustoti – ir toliau bus vertinamos tiekėjų taikomos verslo praktikos ir standartai. Šiais metais planuojama daug dėmesio skirti socialinės atsakomybės aspektų laikymosi vertinimui tiekėjų veikloje.

„Ignitis grupės“ tiekėjų etikos kodeksą galima rasti bendrovės interneto svetainėje: Tiekėjų etikos kodeksas

Su TEK priežiūros ataskaita susipažinkite čia: Tiekėjų etikos kodekso priežiūros ataskaita