Žaliųjų vadovė Ieva Budraitė išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas, kur šalies Vyriausybės kvietimu dalyvaus profesinėje lyderystės programoje. Jos metu lietuvė iš arti susipažins su JAV politine sistema, energetikos sektoriaus inovacijomis ir aplinkosaugos iššūkių sprendimu.

Stažuotės metu I. Budraitė lankysis Vašingtone, kur numatyti susitikimai su JAV Valstybės departamento Europos reikalų ir Energijos išteklių biurais, Federaline Energetikos reguliavimo komisija, JAV Aplinkos apsaugos agentūra, Žaliųjų pastatų asociacija, klimato temomis dirbančiais žurnalistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat bus lankomasi jūriniame vėjo elektrinių parke Portlande, hidroelektrinėje ir atliekų tvarkymo įmonėje Oklahomoje, Kalifornijos universiteto Transporto tvarumo tyrimų centre San Franciske ir kitur.

Tikimasi, kad susitikimų metu I. Budraitė susipažins su JAV energijos išteklių valdymo, diversifikavimo, įperkamumo, tausaus vartojimo strategijomis, technologine pažanga bei taikomais politikos formavimo įrankiais, leidžiančiais stiprinti lokalų, nacionalinį ir tarptautinį energetinį saugumą bei spartinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą. Programos temos apims ir taršos mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo, perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos klausimus.

JAV Valstybės departamentas Tarptautinę lankytojų lyderystės programą (angl. International Visitors Leadership Program) įgyvendina nuo 1952 m. Stažuočių programos esamiems ir būsimiems užsienio valstybių lyderiams suteikia galimybę susipažinti su Amerikos politiniu, ekonominiu ir socialiniu gyvenimu, užmegzti ryšius savo profesinėje srityje, keistis patirtimi. Tai vienintelė profesinių mainų programa, į kurią nevykdomas konkursas, dalyvius atrenka ir pasiūlo JAV ambasados.

Programos alumnais yra tokie politikai kaip António Guterres, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Margaret Thatcher, Joachim Gauck, Donald Tusk, tarp kurių ir lietuviai – Dalia Grybauskaitė, Gediminas Kirkilas, Artūras Paulauskas.

I. Budraitė yra klimato krizės sprendimų specialistė, įvairių aplinkosaugos iniciatyvų organizatorė. Šiuo metu ji eina direktorės tarptautinei ir projektinei veiklai pareigas Žaliosios politikos institute, yra visuomeninė Aplinkos ministro Simono Gentvilo patarėja. I. Budraitė pernai antrai kadencijai perrinkta ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininke.