Aplinkos ministerija siūlo priemones skatinti smulkųjį verslą, teikiantį pakartotinio daiktų naudojimo, remonto paslaugas, vykdantį tvarią, išteklius tausojančią gamybą. Taip pat edukacinems programas, kurios mažintų atliekų susidarymą, skatintų tausų vartojimą. Veikloms finansuoti planuojama skirti 7,8 mln. eurų, skelbia ministerija.

Tiek pakartotinio daiktų naudojimo ir jų remonto paslaugų, tiek tvarių gamybos sprendimų veiklose numatyta skatinti mažas ir labai mažas įmones, kurios tampa tvarumo, žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo sėkmės pavyzdžiais, kuria naujus verslus, darbo vietas, ypač regionuose, pranešime žiniasklaidai nurodo ministerija.

Anot ministerijos, įmonės gautų paramą įsigyti įrangai, kurios reikia daiktų paruošimui naudoti pakartotinai, pavyzdžiui, plovimo, taisymo, transportavimo įrenginius, įrangą daiktams eksponuoti.

Dar viena numatyta dotuojama veikla – tvarūs įmonių, išskyrus pramonės įmones, technologiniai sprendimai: aplinkai draugiškų, tvarių produktų projektavimas, kūrimas ir tiekimas, užtikrinant tausų išteklių, antrinių žaliavų naudojimą, produktų ilgaamžiškumą ir remontą, suteikiant prioritetą paslaugų nuomai, o ne produkto įsigijimui, pažymima pranešime.

Ketinama teikti subsidiją Statinių gyvavimo ciklo modeliavimo sistemai, finansuoti viešinimo kampanijas, siūloma viešojo maitinimo įstaigoms organizuoti mokymus, kaip taupiai apsipirkti. Tai, pasak ministerijos, padės įgyvendinti Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane iškeltus atliekų prevencijos tikslus ir nustatytas užduotis siekti didesnio ekonomikos žiediškumo.

Iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos šiai priemonei suplanuota 2,2 mln. eurų, iš ES struktūrinių fondų – 4,9 mln. eurų. Projektų vykdytojai dar prisidės nuosavomis lėšomis apie 0,7 mln. eurų.