15 metų trukusios Jungtinių Tautų derybos dėl jūrų apsaugos pasibaigė aplinkosaugininkų triumfu. Apie istorinį susitarimą ir jo reikšmę kalbamės su jūrų teisėje besispecializuojančiu teisininku Kristijonu Draugeliu.

Kaip Delfi rašė anksčiau, JT šalys narės po daug metų trukusių derybų susitarė dėl pirmosios tarptautinės atvirosios jūros sutarties, skirtos apsaugoti pasaulio jūras, teksto. „Laivas pasiekė krantą“, – aidint delegatų plojimams JT būstinėje Niujorke pareiškė JT konferencijos vadovė Rena Lee. Aplinkosaugos aktyvistai kalbėjo apie „istorinę dieną“.

Šiuo metu tarptautinėmis sutartimis apsaugota tik maždaug 1 proc. atvirosios jūros. Įsigaliojus minėtam susitarimui, tarptautiniuose vandenyse bus galima nustatyti saugomas jūrines teritorijas.

Susitarimas taip pat įpareigos pasaulio valstybes atlikti planuojamos veiklos atvirojoje jūroje poveikio aplinkai vertinimą. Paskutiniajame derybų etape ypač daug ginčų kilo dėl galimo pelno, gauto iš naujai atrastų jūrinių išteklių, pasidalijimo. Tačiau galiausiai delegatai įveikė ir šią kliūtį.

Aplinkosaugos organizacijos ragina geriau saugoti pasaulio jūras dėl klimato šilimo, taršos ir peržvejojimo keliamų pavojų. Vandenynai pagamina pusę deguonies Žemės atmosferoje ir sugeria didelę dalį dėl žmogaus veiklos išmetamo anglies dioksido.