viešųjų pirkimų įstatymas

14 straipsnių

Dovilė Jankauskytė, advokatų kontoros „Cobalt” asocijuota teisininkė

2018 m. sausio 1 d., praėjus lygiai pusei metų nuo daug pokyčių atnešusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos įsigaliojimo, minimas įstatymas buvo papildytas dar viena svarbia naujove, į kurią dėmesį turėtų atkreipti tiek perkančiosios organizacijos, rengdamos viešųjų pirkimų dokumentus, tiek tiekė...

Gailė Juozapaitytė, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene advokatė

Seimas pavasario sesijoje svarstys Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, kuriais bus numatoma iš esmės pertvarkyti keletą esminių viešųjų pirkimų institutų, tarp jų ir viešojo pirkimo sutarties šalies keitimą. Taip bus įgyvendinta 2014 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES.

Jurgita Judickienė, advokatų profesinės bendrijos Judickienė ir partneriai JUREX vykdančioji partnerė, advokatė

Seimui jau pateiktas svarstyti naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo projektas, kuriuo bus įgyvendintos 2014 m. Europos Sąjungos direktyvos dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo. Direktyvų nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 18 d.