Versli Lietuva

449 straipsnių

Versli Lietuva – verslumo ir eksporto plėtros agentūra, įsteigta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Verslios Lietuvos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą skatinant verslumą, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą bei padėti Lietuvos įmonėms įsitvirtinti tarptautinėse rinkose.

Taip pat, agentūra per paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą gerinti verslo aplinką Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su paslaugoms ir gaminiams galiojančiomis techninėmis taisyklėmis, užtikrinant galimybę elektroninėmis priemonėmis atlikti visas procedūras ir formalumus, reikalingus norint teikti paslaugas.

Раминта Ракауске

"Пандемия меняет структуру нашей экономики, и она уже никогда не будет прежней", - говорят экономисты и эксперты. По их словам, все больше и больше людей будут работать из дома, все чаще будут совершать покупки в Интернете, возможны изменения как на рынке недвижимости, так и в промышленности. "На са...

BNS

В мировом рейтинге конкурентоспособности в этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва опустилась на две позиции на 31-ое место среди 63 стран, входящих в рейтинг. Литву в этом году опередила Эстония, сделавшая большой скачек.