Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

27 straipsnių

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

Nuo šių metų gegužės mėnesio įsigaliojo nauja pacientų skundų nagrinėjimo tvarka Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje. Pagal atnaujintą tvarką, ne visais atvejais bus inicijuojami asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ASPP) kokybės patikrinimai, o dalis skundų gali būti g...

Auristida Gerliakienė, Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė

2020 metais buvusios valdančiosios daugumos iniciatyva iš Odontologų rūmų buvo atimtos valstybinės funkcijos. Permainų vykdytojai tikėjosi, kad Odontologų rūmų funkcijas perėmusi Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos sugebės jas tinkamai vy...