tarptautinė prekyba

33 straipsnių

Tarptautinė prekyba – pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų.

Eglė Stonkutė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė-analitikė

Kartais atrodo, kad šiuo metu daugiau dėmesio skiriama pinigų politikos sprendimams, o ne pagrindiniams ekonomikos augimo veiksniams – paklausos ir pasiūlos kiekybiniam ir kokybiniam kitimui. Negalime pamiršti, kad Europos Centriniam Bankui (ECB) sumažinus (anksčiau ar vėliau) palūkanų normas, tai s...

Eglė Stonkutė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė-analitikė

Kol nesusiduriame su vėluojančiomis importuojamomis prekėmis, retas kuris prisimename, kad apie pusę visos Europos Sąjungos prekybos su trečiosiomis šalimis vyksta naudojant būtent jūrų transportą. Pasaulyje apie 80 proc. visos prekybos prekėmis organizuojama laivais. Todėl tai, kas šiandien vyksta ...

Linas Klimavičius, tarptautinės prekybos vystymosi kompanijos „Point One International“ partneris

Tikimasi, kad 2023 m. pasaulinė elektroninės komercijos rinka pasieks 6,3 trilijono JAV dolerių, o daugiau nei penktadalis (21 proc.) visų mažmeninės prekybos pardavimų šiandien jau vyksta internete. Lietuvoje šis skaičius maždaug perpus mažesnis, todėl norintys augti sparčiau vis dažniau atsisuka į...

Doc. dr. Mindaugas Puidokas, Seimo narys

Ar girdėjote kur nors, kad Kinija būtų viešai paskelbusi karą Lietuvai!? Aš niekur negirdėjau. Ar Kinija šiuo metu kariauja su kokia nors valstybe pasaulyje? O gal veda kur karines operacijas? Ne. To nėra. Dėl to Lietuvos valdančiųjų liberalkonservatorių politika ir pasisakymai Kinijos atžvilgiu yra...

Vytautas Oleškevičius, „Girteka Group“ Vidurio Europos regiono vadovas

Pirkimų ir pardavimų pasaulyje sėkmingas bendradarbiavimas nevyksta be supratimo apie kitų šalių kultūrą ir vertybes. Kaip rasti optimalų dalykinio bendravimo būdą, kai partneriai yra iš skirtingų kultūrinių aplinkų? Norint sėkmingai plėtoti verslą užsienyje, reikia ne tik išmanyti elgesio ir verslo...

Gediminas Kirkilas

Jei „Bloomberg“ šaltiniai teisūs, Europos Komisija ruošiasi kitą mėnesį rekomenduoti Ukrainai pradėti realias derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą (ES). Nėra numatyta, kiek laiko šis procesas truks, tai priklauso nuo abiejų pusių, tačiau Bendrijos plėtros praktika rodo, jog įvairioms šalims reikėda...

Ignas Tamašauskas, advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ vyr. konsultantas, AML ir sankcijų ekspertas

Vasaros pradžioje Europos Vadovų Taryba priėmė 11-ąjį ekonominių ir individualių sankcijų Rusijai paketą. Šiame dokumentų rinkinyje didžiausias dėmesys skiriamas veiksmingesniam sankcijų vykdymui ir įgyvendinimui bei kovai su sankcijų apėjimu (angl. Sanctions circumvention).