Salomėja Nėris

69 straipsnių

Nerijus Povilaitis

Pirmadienį Kaune, Petrašiūnų kapinėse prie ponios Almos Adamkienės kapo susirinko ją pažinoję žmonės, velionės bičiuliai, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda – paminėtos jos mirties metinės. Po sunkios ligos, sulaukusi 97 metų A. Adamkienė mirė Viln...

istorikė dr. Mingailė Jurkutė

Diskusijų apie Salomėjos Nėries kolaboravimą fone noriu atkreipti dėmesį į vieną detalę, kuri gali būti lengvai pražiūrėta, nors yra labai svarbi – tai itin prastas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (Toliau – Genocido centras, LGGRTC) darbas, jei ne, kaip man atrodo, dar blo...

Vytautas Valentinavičius KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorius, politikos mokslų doktorantas

Kad ir koks šiandien pamaldus tavo kaimynas ar kaimynė – mokytojas, gydytojas ar tarnautojais, uoliai švenčiantis valstybines šventes, pasisakantis už Ukrainos laisvę, – anuomet jis galėjo tarnauti okupacinėse struktūrose, būti komjaunuoliu, dalyvauti partinėje veikloje, taip padėdamas puoselėti tar...

Andrius Užkalnis

Tai, kad dalis Lietuvos vaikų mokosi už mokesčių mokėtojų pinigus ne lietuviškai, o kitomis kalbomis, yra neteisinga, neprotinga ir negerai. Tai skriaudžia visų pirma rusakalbių ir lenkų kalbos mokyklų vaikus, kurie Lietuvoje atsiranda nuskriaustoje pozicijoje: sunkiau mokytis toliau, mažesnis darbų...

Rasa Milerytė

Neseniai „Slinkčių“ išleista Lazdijų krašto rašytojų antologija „Žaliuose ežerynuose“ atveria platų vaizdą į Lazdijus kaip literatūros lopšį ir pristato čia gimusių, gyvenusių ir dabar gyvenančių kūrėjų panoramą. Antologijoje publikuojami 85 autorių kūriniai – daugiausia poezija, kiek mažiau – proza...

Dalia Daškevičiūtė

Prie kryžiaus už tai dažniausiai plakami Salomėja Nėris ir Petras Cvirka, tačiau buvo ir daugiau intelektualų, kurie 1940 metais vyko į Maskvą „parvežti Stalino saulės“ Lietuvai. Vienas iš jų buvo Antanas Venclova, kuriam su kitais delegatais įspūdį paliko Maskvos prabanga ir tušti sovietų diktatori...

Dalia Daškevičiūtė

„Sako, mirdamas mane tu keikei, / O numiręs surūstėjai dar labiau. / Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt: / Juk tave mylėjau ir gerbiau. / Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? / Ar galėjau – tais pačiais keliais?“ – 1942 m. sausio 15-ąją savo eilėraštyje, pavadintame „Maironiui“, retoriškai klausė Sa...

Rugsėjo 8, 9 d. 18.30 val. Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre įvyks hibridinės formos teatro projekto „Scilė nori būti žmogumi“ (rež. Gabrielė Tuminaitė) pagal menininkės, rašytojos Paulinos Pukytės pjesę „Kalno poza“ iš knygos „Lubinas ir seradėlė“ premjera. Pasitelkiant absurdą ir satyrą, čia ...