šalių santykiai

3 straipsnių

Alvydas Butkus, VDU profesorius, Tautininkų sąjungos narys

Gruodžio 15 d. Mokslų akademijos Mažojoje salėje įvyko konferencija tema „Baltų vienybės stiprinimas per kultūrinį bendradarbiavimą“. Žinodamas visą ligšiolinį reikalo kontekstą ir istoriją, baiminausi, jog šis susitikimas irgi baigsis gražiais pokalbiais, kaip bendradarbiauja filologai, rašytojai, ...

Filosofas Kęstutis Girnius

Pernai buvo švenčiamas JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių šimtmetis, iškilmingiau Lietuvoje, santūriau – JAV. Tokiomis progomis kyla klausimas, kaip apibūdinti tą šimtmetį, kokius momentus pabrėžti, kokius apeiti, ar labiau minėti problemas ir nesutarimus bei kaip jie buvo įveikti, ar pristatyti ...