psichologija

2392 straipsnių

Psichologija (iš graik. ψυχή – siela ir λόγος – mokslas) – mokslas, tiriantis žmogaus ir gyvūnų protą, emocijas, elgseną, sąmonę bei psichikos reiškinius, jų dėsnius, kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Psichologai tyrinėja žmonių tarpasmeninius santykius bei paskirus individus. Gelmių psichologai nagrinėja pasąmonę.

Psichologijos tikslas – aprašyti, paaiškinti ir prognozuoti psichikos ir su ja susijusios elgsenos ypatybes. Šiuolaikinė psichologija apima įvairias žmogaus psichinio gyvenimo sritis, todėl diferencijuojasi į atskiras šakas/disciplinas, kurios skiriasi tyrimo objektu, metodais, rezultatų pritaikymo sferomis.

Psichologas Gediminas Navaitis

Neseniai, kovo 20 dieną, nepaisant karo su Vladimiro Putino orda, nesibaigiančios COVID-19 pandemijos, kainų augimo, pažymėta Tarptautinė laimės diena. Šią dieną paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama pabrėžti visų planetos gyventojų laimės svarbą. Įprastai tai datai skelbiamas „Pasaulio la...