politkorektiškumas

3 straipsnių

Laimantas Jonušys

Regina Kvašytė, Džiuljeta Maskuliūnienė, Kazimieras Župerka. „Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota“. 2021. 171 p. „Netrukus po Atgimimo imta kalbėti apie neva netinkamus, nekorektiškus žodžius, kuriuos reikia keisti kitais“, – taip knygos autoriai pradeda pratarmę. Iš tikrųjų ši mada iš Vaka...