pavardė

pavardė

Pavardė – antrasis, paveldimas iš kartos į kartą asmenvardžio dėmuo. Pavardes turi visos indoeuropiečių tautos, išskyrus islandus, kurie vietoj pavardžių naudoja tėvavardžius. Indoeuropiečių tautose, išskyrus baltus ir slavus, vyriškos ir moteriškos pavardės niekuo nesiskiria.

Ieva Pakarklytė. Moterys turi teisę rinktis – tik ne pavardę? (11)

Gegužės mėnesį man registravus įstatymo pataisas, leisiančias moterims pasirinkti pavardę su galūnėmis -a arba -ia, jeigu ji daroma iš tokiomis...

Kaip ištekėjusiai moteriai gauti pavardę su galūne -a: esamą tvarką įmanoma apeiti (4)

Tekėdamos Lietuvoje moterys gali pasirinkti vyro pavardę su galūnėmis -ė, -ienė, -uvienė, tačiau tokios, kuri baigtųsi galūne -a, pasirinkti...

Fausta Marija Leščiauskaitė. Moterie, būk -iene ir marš į būdą (31)

Žmonėms pavardės, kaip ir vardai, istoriškai reikalingi buvo identifikacijai: tam, kad atskirtum Petrą iš namo priešais bažnyčią, nuo Petro, kuris...

Teisininko komentaras. Teisė į vardą ar pavardę yra privataus gyvenimo dalis – ar nieko nepalikome už borto?

Seimo nutarimu buvo patobulintos asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, kuriose nurodyti atvejai, kada galima pasikeisti vardą ir pavardę....

Lietuvių moterų teisė į šeiminės padėties nerodančią pavardę neveikia: randa savų būdų, kaip apeiti įstatymus (11)

Lietuvės nebenori būti karal ienė mis – dabar visos durn ė s , šaiposi tie, kuriems vis dar nepriimtinos sutrumpintos ištekėjusių moterų...