pa­min­klas

Alytiškio šunį pažinojo visas miestas: jam pastatė išskirtinį paminklą (15)

Ne­svar­bu, ku­ria­me kraš­te, bet vi­suo­met įdo­miau­sia mies­tus pa­žin­ti ben­drau­jant su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis,...

Alytaus rajono sovietinio kario skulptūra keliauja į Grūto parką (730)

Ketvirtadienį ne­to­li Mi­ros­la­vo dau­giau nei tris de­šimt­me­čius sto­vė­ju­sią so­vie­ti­nio ka­rio skulp­tū­rą Aly­taus...

Šalis, kur žmonės atostogauja tik kas penkerius metus (3)

Ja­vos sa­la – tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­ta sa­la pa­sau­ly­je, jo­je gy­ve­na dau­giau žmo­nių ne­gu že­my­ni­nė­je...

Lietuvos totorių mekoje išsisklaido mitai apie islamą (14)

Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet Rai­žiuo­se per die­ną kar­tais ap­si­lan­ko net po ke­tu­rias tu­ris­tų gru­pes. Kuo trau­kia šis...

Senelių antkapis slėpė savo paslaptį (46)

Norėdami išlaikyti atitinkamo pločio siūlę po paminklu Kauno bendrovės „Pjovėjai” darbuotojai naudoja penkių centų monetas.