Kurnėnų mokykla

Unikali Alytaus rajono mokykla prikelta naujam gyvenimui

Turint gerą idėją, tikslą, komandą bei palaikymą, pasiekti rezultatą galima labai greitai. Tai įrodė Alytaus rajono savivaldybė , per metus...

Pra­si­dės unikalios Kur­nė­nų mo­kyk­los re­mon­tas: bai­mi­na­ma­si dėl iš­sau­go­ti­nų ver­ty­bių

Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą...

Kurnėnų mokykla: žmogaus gerumo ir Tėvynės ilgesio paminklas (1)

„Matyk, kaip banguoja kalneliai ir slėniai/ Kaip plakasi ežero vilnys į krantą./ Ir murma vakaris: Kur-nė-nai... Kur-nė-nai.../ Kurnėnai. Kur...

Kurnėnų labdarys – pavyzdys lietuviams

Kurnėnų mokyklos statybą finansavusio Lauryno Radziukyno atminimas įamžintas nuoširdžiu „ačiū“. Giminės, draugai ir visi, kuriems Kurnėnų...

Nori atkurti 80-metį švęsiančią istorinę Kurnėnų mokyklą

Alytaus rajono Kurnėnų kaime esanti mokykla kelia nemažai diskusijų tarp gyventojų, savivaldybės, kultūros paveldo, istorijos specialistų. Dėl savo...