Ku­liai

Plungės rajone – nauji autobusų maršrutai (1)

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba dėl ne­mo­ka­mo ke­lei­vių pa­vėžėji­mo per­nai, rugsė­jo 24 ir spa­lio 29 die­no­mis,...

Plungės rajone – neįprastas sniego valymo būdas: gyventojus nustebino šaligatviu riedantis keturratis (4)

Vieną snie­guotą rytą at­si­budę Ku­lių gy­ven­to­jai nu­ste­bo: tech­ni­kos dir­bant ne­girdė­ti, žmo­nių su kas­tu­vais –...