kolumbariumas

23 straipsnių

Kolumbariumas (lot. columbarium, pažodžiui – „karvelidė“) – urnų su mirusiojo palaikais laikymo patalpa, statinys ar salė. Dažniausiai statomas prie krematoriumų ir kapinėse. Pastogėse su arkomis aplink kapines yra paminklinės lentelės.

Rūta Laurinaitienė

Apie ko­lum­ba­riumą Plungė­je kalbė­ta jau ne kartą, bet vis­kas ir baig­da­vo­si kal­bo­mis, pa­svars­ty­mais, kas būtų, jei­gu būtų ir kaip būtų... Ta­čiau da­bar, at­ro­do, tuš­čioms kal­boms at­ėjo ga­las: ko­lum­ba­riumą nu­ma­ty­ta įreng­ti Jo­vai­šiškės kaimo ka­pinė­se, o jo pro­jek­ta­vi­m...

Dimitrijus Kuprijanovas

Dar 2014 metais Kauno gatvėje esančiose kapinėse pirmasis Kėdainių rajono savivaldybėje pradėjęs veiklą kolumbariumas plečiasi. Kapinių teritorijoje darbuojasi kolumbariumus įrengusi ir juos prižiūrinti MB „Kėdainių akmenukas“ darbuotojai. Šiuo statybos etapu papildomai bus įrengta dar 120 kriptų – ...

Lina Liūnienė

Visai tikėtina, kad Plungėje netrukus atsiras kolumbariumas. Neseniai Savivaldybė gavo vieno privataus asmens prašymą leisti kažkuriose miesto kapinėse jį pastatyti ir eksploatuoti. Visa tai jis numatęs daryti savo lėšomis. Tiesa, panašių sumanymų yra buvę ir anksčiau, tik nė vienas jų iki šiol nebu...

Raimonda Mikučionytė

Dar 2014 metais Panevėžio Šilaičių kapinėse įrengtas kolumbariumas darosi vis populiaresnis. Iš 424 keturviečių nišų neužimtos likusios 153 kolumbariumo nišos. Todėl planuojamas kolumbariumo antrasis etapas, kurį įgyvendinus, šalia pirmojo atsirastų antrasis ir būtų įrengta 511 nišų.

Kiek daugiau nei 500 gyventojų turinti Šiluva žada tapti pirmuoju Lietuvos miesteliu, kuris turės kolumbariumą. Iki šiol kolumbariumai statyti didžiųjų miestų kapinėse, rašo „Lietuvos žinios“.