Katalikų Bažnyčia

333 straipsnių

Tomas Daugirdas

Beveik kasmet prieš metų pabaigą iš kurios nors šalies pasiekia kokia nors žinia „iš Europos“, skatinanti didesnį ar mažesnį sielvartą dėl pasikėsinimų į krikščionišką Kalėdų dvasią. Kai kur pastatyta eglutė neprimena eglutės, kai kur net neleidžiama jos statyti, argumentuojant pastangomis neįžeisti...

Vladimiras Laučius

„Mes, kurie esame apsisprendę būti bendruomenės priešakyje, vadovauti dvasiniam, religiniam jos gyvenimui, matome baimę viešai nukentėti už savo tikėjimą. Yra pagunda pasinerti į mažytės bendruomenės jaukiai sutvarkytą gyvenimėlį. Šiandien pasigendu dvasininkijos, drąsiai išeinančios iš bažnyčių, at...

Po Rimanto Jono Dagio viešai išsakytų nuogąstavimų, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija tolsta nuo savo pamatinių vertybių, kitas partijos krikdemiško sparno parlamentaras Andrius Navickas išreiškė apgailestavimą, kad į kritikų gretas įsijungia ilgą laiką kartu buvę politikai.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Kartą , kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų.“ Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“

Kokie mes, lietuviai, esame katalikai ir kodėl šią religiją Lietuvoje išpažįsta daugiau nei 70 proc. gyventojų. Koks yra kandidatų į prezidentus santykis su tikėjimu ir katalikų bažnyčia? „ Laikykitės ten “ savaitės apžvalgoje – nuo Laisvės partijos iki Kepenio cirozės.