Freedom House

Lietuvos žurnalistai mokys kaukaziečius

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir bendrovė „Komunikacijos mokykla“ kartu su partneriais Pietų Kaukazo valstybėse pradeda įgyvendinti vystomojo...

L.Talat-Kelpša. Ar Lietuvos politikai negresia trumparegystė?

Prieš savaitę pasirodęs Kęstučio Girniaus komentaras „ Ar lietuviai kovos Abchazijoje? “ sukritikavo vieną iš dabartinių Lietuvos užsienio...

K.Girnius. Ar lietuviai kovos Abchazijoje?

Klausimas tebėra retorinis, bet jis darosi vis aktualesnis, pradėjus rimčiau svarstyti Gruzijos narystę NATO. Lietuva yra viena uoliausių Gruzijos...

Karo pašvaistėse. Istorija tęsiasi

Anot tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Freedom House“ metinės ataskaitos, 2007 m. politinių teisių ir pilietinių laisvių padėtis...

Lietuvos korupcijos indeksas - didžiausias tarp naujokių

Pagal korupcijos lygį Lietuva tarp Europos Sąjungos (ES) naujokių vertinama prasčiausiai. Praėjusių metų korupcijos lygis Lietuvoje įvertintas 4...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10