F-35

223 straipsnių

Australija ketvirtadienį pristatė naują šalies gynybos pajėgumų finansavimo planą, pagal kurį šiam sektoriui numatoma skirti daug daugiau lėšų, o premjeras Malcolmas Turnbullas sakė, jog tokiu būdu reaguojama į „dideles grėsmes“ Azijoje.

Евгений Сова

В Израиле не скрывают недовольства в связи с отменой санкций против Ирана. По мнению руководства еврейского государства, международное сообщество совершает стратегическую ошибку, позволив Тегерану получить немедленный доступ к замороженным ранее активам в западных банках.

W najbliższym czasie USA przyśle do Europy grupę myśliwców F-22 jako wsparcie dla wschodnioeuropejskich sojuszników NATO, poinformowała sekretarz sił powietrznych USA Deborah James.

Bom­bo­ne­šių avia­ci­jos tė­vu tei­sė­tai lai­ko­mas ita­lų ge­ne­ro­las Giulio Douhet. Bū­tent jis Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ir vė­les­niais de­šimt­me­čiais gy­nė sa­vo pa­siū­ly­tą oro ka­ro kon­cep­ci­ją. Pa­grin­di­niai šios kon­cep­ci­jos vei­kė­jai bu­vo bom­bo­ne­šiai. Ge­ne­ro­...