Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

10 straipsnių

Aloyzas Sakalas, Kovo 11-osios akto signataras, LSDP narys

Atrodytų klausimas trivialus. Juk tiek iš paties pavadinimo, tiek ir iš institute dėstomų disciplinų akivaizdu, jog šiame institute nagrinėjamos tarptautinių santykių ir tarptautinės politikos problemos.

www.teismai.lt, Tomas Chochrin, M. Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto lektorius ir doktorantas

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra teisinė institucija, kurios tikslas – užtikrinti aukščiausią įmanomą žmogaus teisių standartą Europoje. Į Teismą nuo kiekvienos valstybės – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) dalyvės – išrenkama po vieną teisėją.