Energetikos ministerija

906 straipsnių

Energetikos ministerija – Lietuvos Respublikos ministerija atsakinga už energetikos politiką Lietuvoje. Ši ministerija yra vykdomosios valdžios institucija, kuriai vadovauja energetikos ministras.

Energetikos ministerija vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką energetinio saugumo, branduolinės energetikos, iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse.

Šios institucijos strateginiai politikos tikslai apima priklausomybės mažinimą nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo, užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą skaidriai ir efektyviai panaudojant tam skiriamas lėšas.

Marius Valukynas, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (LITBIOMA) prezidentas

Iš biomasės išgaunama energija jau seniai tapo Lietuvos energetinės nepriklausomybės šilumos gamybos sektoriuje pagrindu. Šio sektoriaus plėtra milžiniška – Vilniaus kogeneracinei jėgainei pradėjus dirbti visu pajėgumu, iš biomasės bus pagaminama net 90 procentų šilumos energijos. Tai reiškia, kad L...

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ 2023 metų audituotas koreguotas grynasis pelnas sudarė 24 mln. eurų ir išliko stabilus, lyginant su 2022-aisiais, kuomet jis siekė 24,7 mln. eurų. Grupės investicijos į energetinę nepriklausomybę stiprinančius projektus buvo rekordinės ir siekė bev...

Vytautas Budzinauskas

Antidroninės sistemos, energetinis saugumas, kibernetinių atakų prevencija jau tampa kasdienybe verslui, prieš keletą metų galbūt net nesvarsčiusiam apie saugumo komponentės įtraukimą į savo kaštus. Tačiau per dvejus metus padėtis pasikeitė. „Delfi“ domisi, kas atlikta strateginių įmonių ir pramonės...