dėstytojai

dėstytojai

Dėstytojas – asmuo, dėstantis tam tikrą dalyką kurioje nors mokykloje (paprastai – aukštojoje). Lietuvoje dėstytojais taip pat vadinami dalykų mokytojai aukštesniosiose, profesinėse, taip bendrojo lavinimo mokyklose, kitose formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose (pvz., kalbų centruose ir mokyklose, įvairiuose kursuose). Gimininga pareigybė (ne tik aukštojo mokslo srityje) – lektorius (lot. lectio – 'lekcija', 'paskaita').

Darbdavių patarimas jaunuoliams: reikia tik norėti, viso kito išmokysime (51)

Nors Lietuvoje daug kalbama apie jaunimo nedarbą, skaičiai sufleruoja ką kita. Remiantis statistikos biuro „ Eurostat “ duomenimis, Europos Sąjungoje...

„Blockchain“ eina į švietimą: globalios studijos virsta realybe (4)

Nors „blockchain“ technologija yra tik pačiame pradiniame vystymosi etape, akivaizdu, jog ji gali iš esmės pakeisti ne tik finansų, bet ir švietimo...

Giedrius Viliūnas. Ar galima suprasti aukštojo mokslo reformą? (27)

Vienas didžiausių dabartinės Vyriausybės užmojų – kompleksinė visos švietimo sistemos pertvarka.

MOSTA: priėmimo į aukštąsias mokyklas pokyčiai – drastiški ir nepalankūs berniukams (69)

Švietimo ir mokslo ministerijos planuojamos keisti priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygos gali turėti neigiamų padarinių mokymosi aplinkai ir...

Monika Linkytė: Eiti pirmyn – tik klausantis vidinio balso (9)

Jos tėvai tikėjosi, jog dukra taps teisininke, tačiau žinoma dainininkė Monika Linkytė liko ištikima savo vidiniam balsui, tęsia sėkmingą muzikinę...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10