darbdavys

darbdavys

Darbdavys – darbo teisinių santykių subjektas, įdarbinantis asmenis (darbuotojus). Darbdaviu gali būti fizinis asmuo, taip pat įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra (nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio), turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą (LR DK 16 str.). Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja darbo įstatymai, Civilinis kodeksas.

Paradoksas: įstatymai leidžia dirbti nuo 14 metų, tačiau įsidarbinti beveik neįmanoma (15)

Daugelis tėvų Lietuvoje sutiktų, kad sulaukę 14 metų jų vaikai pradėtų dirbti. To norėtų ir patys vaikai, tačiau jų galimybės įsidarbinti –...

Tūkstantmečio kartos įnoriai: biuras tampa svarbesnis už atlyginimą

Sporto klubai, restoranai, laisvalaikio ir poilsio erdvės – tokius patogumus biuruose, norėdami privilioti tūkstantmečio kartą, įrengia darbdaviai....

Vaidotas Dauskurdas. Kai už sveikatos pasitikrinimą mokamas vidutinis darbo užmokestis

Absoliuti dauguma buhalterių žino, kad darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus reglamentuoja Darbo kodeksas ir daugybė LR Vyriausybės patvirtintų...

Psichologė apie duodančius kyšius: nesupranta, kad jau sumokėta

Daugelis žmonių besilankydami pas šeimos gydytoją poliklinikoje ar besigydydami ligoninėje įsivaizduoja, jog šios paslaugos jiems yra „nemokamos“,...

Rado naują būdą, kaip atleisti darbuotoją be pykčių (45)

Ir Lietuvoje, ir pasaulyje verslas yra dinamiškas, todėl reorganizacijos bei atleidimai yra neišvengiami, užklumpa tiek dideles, tiek ir mažas...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10