D. Matulionis

4 straipsnių

Ieva Vidūnaitė

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, kalbėdamas apie Vyriausybėje svarstomą Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją, sako, kad reaguojama į trumpalaikės perspektyvos klausimus, ir vien atlyginimais viešojo se...