„Charlie Pizza“

21 straipsnių

Jurgita Naglienė

Plun­gės V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jai ga­li di­džiuo­tis sa­vo vie­nin­gu­mu – su­vie­ni­jus jė­gas ir su­rin­kus pa­ra­šus jiems pa­vy­ko pa­siek­ti, kad to­je gat­vė­je vei­kian­ti „Char­lie piz­za“ dau­giau ne­bet­ruk­dy­tų jiems il­sė­tis. Įsi­ki­šus po­li­ci­jai ir Sa­vi­val­dy­bei iš­si...

Lina Motužienė

Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo ir 8-ojo na­mų gy­ven­to­jai su­ki­lo: jiems iki gy­vo kau­lo įky­rė­jo kai­my­nys­tė­je – V. Ma­čer­nio g. 4 – esan­tis res­to­ra­nas-pi­ce­ri­ja „Char­lie piz­za“, plun­giš­kių va­di­na­mo­ji „čar­li­nė“. Tiks­liau – įky­rė­jo ne pats res­to­ra­nas, o j...