Billas Gatesas

294 straipsnių

Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir valdytojas, yra turtingiausias pasaulio žmogus. Šie metai jam prasidėjo itin palankiai. Į 2018-uosius jis žengė turėdamas beveik 100 milijardų JAV dolerių vertinamo turto, tačiau dabar jis tik dar labiau išaugo. Ar kas nors Bezosą dar gali pavyti?

Dau­ge­lis mė­sos at­si­sa­kan­čių žmo­nių da­ro tai dėl eti­nių pa­s­ka­t­ų – gy­vū­nai ne­tu­ri mir­ti var­dan žmo­gaus so­tu­mo. Ta­čiau ki­ton svars­tyk­lių lėkš­tėn gu­la pa­pras­tas fak­tas, ku­riam sun­ku pa­prieš­ta­rau­ti: mė­sa – ska­nu, ji mums pa­tin­ka. Iš­spręs­ti šią prieš­ta­rą ima­s...

Tereikia ištarti frazę „pasaulio pabaigos bunkeris“ ir iš karto daugelio vaizduotėje iškyla betoninė patalpa, pilna gultų ir konservuoto maisto. Nors pasaulio išnykimo pavojus mūsų dienomis galimai prilygsta Šaltojo karo metams, vis tik tenka pripažinti, kad šių dienų padidinto saugumo slėptuvės lab...

Knygų apie dvasinį intelektą ir lyderystę autorius Awdheshas Singhas, paklaustas, iš ko galima spręsti, kad tikrai esi protingas ir sumanus, pateikė dešimties klausimų sąrašą. Visi klausimai papildyti atsakymais. Į juos atsakę, sužinosite, ar galite pagrįstai didžiuotis ypatingomis proto galiomis.

Kas jums ateina į galvą, kai girdite žodį „išgyventojas“? Keistuolis su kepuryte iš folijos, prikaupęs makaronų atsargų? Ar hipis, užsikasęs bunkeryje miške? Iš tiesų kalba eina apie kitokio tipo „išgyventojus“ - milijardierius iš Silicio slėnio Kalifornijoje. Taip, jums nepasigirdo. Šie žmonės iš t...