Baudžiamasis kodeksas

374 straipsnių

Baudžiamasis kodeksas – baudžiamosios teisės sąvadas; baudžiamąsias normas sisteminantis teisės aktas; baudžiamasis teisynas, kodifikuojantis normas bei išdėstantis jas vieninga forma bei viename akte tam tikra tvarka, remiantis modernia atitinkamo laikmečio teisės technika bei baudžiamąja teisėtyra, ligtoline praktika.

Jurgis Jurgelis, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas

Artėja šnipo Algirdo Paleckio, liaudyje kartais pavadinamo Paleckiuku, apeliacinio teismo diena. Galimai ne paskutinė, bet vis tiek reikšminga. Nejaugi teismas pasielgs lengvabūdiškai, neatsakingai, nepilietiškai? Nejaugi jis nepasitars su žinomais politologais, su iškiliais politikais? Negi jis nep...

Artūras Gutauskas, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotasis partneris

Seimas praėjusią savaitę priėmė Baudžiamąjį kodeksą papildantį 148-1 straipsnį, kuriuo esą uždraudė neteisėtą žmogaus persekiojimą. Paviršutiniškai skaitant šį BK pakeitimą paprastam piliečiui susidarytų įspūdis, kad laukia reikšmingas pokytis baudžiant persekiotojus. Tačiau absoliučios daugumos eks...

Henrikas Stelmokaitis, Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ teisininkas, Gvidas Kontautas, Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ teisininkas

Nuo 2018 m. birželio 1-osios Lietuvoje galioja komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas (KPTAĮ arba Įstatymas), įgyvendinantis 2016 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2016/943. Pagrindinė šio įstatymo misija – užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir nustatyti pakankamą komerc...