Aukščiausioji Taryba

129 straipsnių

Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Beveik kiekvienas lietuvis gali pasakyti, kokią stiprią reikšmę jam turi sąvokos „laisvė“ ir „nepriklausomybė“. Kaip interviu „Delfi“ apie Kovo 11-ąją pabrėžia istorikas Artūras Svarauskas, 1990 m. Lietuvą atkūrė ne žmonės iš kosmoso, o dažnu atveju jau Sovietų Sąjungoje gimę ir subrendę tautiečiai....

Vytautas Valentinavičius KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorius, politikos mokslų doktorantas

Kad ir koks šiandien pamaldus tavo kaimynas ar kaimynė – mokytojas, gydytojas ar tarnautojais, uoliai švenčiantis valstybines šventes, pasisakantis už Ukrainos laisvę, – anuomet jis galėjo tarnauti okupacinėse struktūrose, būti komjaunuoliu, dalyvauti partinėje veikloje, taip padėdamas puoselėti tar...

Kristina Chudenko, Aleksandra Poleščuk, Denis Kišinevskij, delfi.lv

Rusijos karas Ukrainoje suveikė kaip tiksinti bomba, nuo kurios priklauso švietimo rusų kalba Baltijos šalyse likimas. Kuo didesnis procentas šalies gyventojų – rusakalbiai, tuo greičiau priimami sprendimai perorientuoti tautinių mažumų mokyklas ir darželius į švietimą valstybine kalba. Pagal šią te...

„Delfi TV“ laida „Iš esmės“

Seimas ketvirtadienį galutinai pritarė valstybės vadovo statuso suteikimui Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui profesoriui Vytautui Landsbergiui. „Delfi TV“ laidoje „Iš esmės“ profesorius teigė, kad jį patį šis sprendimas mažai jaudina. „Šiandien, kai mane sveikina, aš sakau sveiki...

Andrius Kubilius, Europos Parlamento narys

Kai tik Seime pradedama svarstyti įstatymą , kuriuo būtų pripažinta paprasta istorinė ir teisinė tiesa, kad 1990.03.11.-1992.10.25 laikotarpiu Lietuva turėjo valstybės vadovą ir juo buvo Vytautas Landsbergis, kaip paprastai prieš tokią iniciatyvą yra naudojami tie patys tariamai „teisiniai“ du argum...