Aplinkos ministerija

995 straipsnių

Aplinkos ministerija yra laikoma svarbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, kuriai vadovauja aplinkos ministras.

Ministerija atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos, ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įkurta 1990 metais, pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą.

Pastaruoju metu Aplinkos ministerija sulaukia savivaldybių paklausimų dėl galimybės savarankiškai tvarkyti mišrias komunalines atliekas, kurių susidaro vis mažesni kiekiai. Šiuo metu jos gabenamos į regioninius atliekų tvarkymo centrus, kur yra apdorojamos mechaninio arba mechaninio biologinio apdor...

Giedrius Krasauskas, Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas

Ar kartais susimąstote, kodėl visuomeniniai pastatai (ligoninės, mokyklos, kultūros namai ar kiti valstybiniai objektai) yra tam tikros architektūros? Vieni iš jų mums patinka, kiti rėžia akį, o treti yra tikri beveidžiai. Atsakymo į šį klausimą reikėtų ieškoti tarp viešojo sektoriaus galimybių įsig...