Anti-Defamation League

Lithuanian Jewish community leader: I don’t feel that much anti-Semitism around

Recent research carried out by the Anti-Defamation League shows that 36 percent of Lithuanian adults hold anti-Semitic views. The results are worse than...

Four strange stereotypes Lithuanians hold about Jews

The Global Anti-Semitism Index has revealed that 36 percent of adults in Lithuania hold anti-Semitic views . According to the survey, four out of 11...

4 keisti stereotipai apie žydus Lietuvoje (124)

Lietuvoje 36 proc. suaugusių žmonių vadovaujasi antisemitinėmis pažiūromis, rodo pasaulinis antisemitizmo indeksas. Tyrimo duomenimis, Lietuvai...

Żydów nie lubi mniej Litwinów niż Polaków (8)

Według informacji pozarządowych żydowskich organizacji, na Litwie antysemickie stereotypy nadal egzystują wśród 30 proc. mieszkańców, podobnie jak i...