Advokatų namas

Baigiamas vieno seniausių medinių namų Plungėje remontas

Va­sa­rio 23 dieną ap­žiūrė­ti ir įver­tin­ti bai­gia­mi at­lik­ti Plungės dva­ro so­dy­bos pa­sta­to – Ad­vo­katų na­mo –...