„Konkurse kviečiame dalyvauti motyvuotus, darbščius, atsakingus lyderius, kuriems rūpi Lietuvos žmonių sveikata ir onkologijos mokslas, jo pažanga, mokslo rezultatų pritaikymas visuomenės gerovei“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

„Nacionalinio vėžio instituto misija yra kovoti su viena klastingiausių ligų, kuria kasmet suserga dešimtys tūkstančių mūsų žmonių. Vadovui svarbu turėti ne tik akademinių žinių ir lyderio savybių, bet ir rūpesčio jausmą bei empatiją“, – pabrėžė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Instituto vadovu tapti gali turintieji medicinos ir sveikatos, gamtos arba socialinių mokslų srities mokslo daktaro laipsnį bei ne mažiau kaip 5 metus mokslinio ir vadovaujamo darbo patirties. Kandidatams taip pat reikalinga patirtis tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.

Paraiškos priimamos iki rugsėjo 11 d., nurodoma pranešime.

Nacionalinis vėžio institutas atlieka mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą onkologijos ir gretutinių mokslų kryptyse, padeda rengti doktorantus, teikia aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams.