Taigi, Panemunės slaugos ligoninėje neliko 112 lovų. Tačiau ir tai dar gali būti ne pabaiga pokyčiams – vietų gali dar sumažėti, jei bus įgyvendinama ligonių ilgalaikės priežiūros reforma. Tiesa, kol kas ji dar tik svarstymų stadijoje.

Pacientų artimieji stebėjo Panemunės slaugos ligoninėje vykstančius pasikeitimus: vieną dieną atėję aplankyti ligonių pamatė, kaip palatoje vietoj dviejų vietų liko viena, vietoj trijų – dvi ir pan. Pacientai taip ir nesuprato, kodėl staiga neliko su kuo pabendrauti palatoje.

Mums pradėjus domėtis, paaiškėjo, kad tai naujai įvykdytų pertvarkų rezultatas. Tokios pertvarkos iki šių metų pabaigos turės būti atliktos visose Lietuvos slaugos ligoninėse. Kaip nurodo Julijanas Gališanskis, SAM atstovas, 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas.

Panemunės slaugos ligoninė

„Siekiant gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, apraše nustatyti nauji reikalavimai patalpoms, medicinos priemonėms, specialistų krūviams ir kt. Kad atitiktų naujus reikalavimus, įstaigos turi peržiūrėti savo vidaus procesus“, – teigia vyr. specialistas.

Pertvarką įvykdė greitai

K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė (turinti 3 skyrius Kaune: Panemunėje, Petrašiūnuose ir Vičiūnuose) suskubo atitikti naujus reikalavimus, o apie vykdomas pertvarkas informavo steigėjus – Kauno m. savivaldybę.

„VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vadovybė yra informavusi Kauno miesto savivaldybę apie ligoninėje vykstančius pertvarkymus, kurie susiję su teisės akto pasikeitimais (laikantis ministro įsakyme nustatytų reikalavimų, ligoninėje sumažėjo lovų skaičius)“, – įvardija Daiva Kuzminienė, Kauno m. savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė.

K. Griniaus ligoninė greitai įvykdė pertvarkas ir jau šį sausį SAM komisija patvirtino, kad ligoninė atitinka naują tvarką. Konkrečiai Panemunės padalinyje vietoj lig šiol buvusių 257 liko 145 lovos. Iš viso trijuose K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padaliniuose dabar yra 257 lovos.

Panemunės slaugos ligoninė

„Visi pokyčiai ligoninėje įgyvendinti, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Šio teisės akto nuostatos įpareigojo ligoninę atlikti tam tikrus infrastruktūros bei personalo pakeitimus, – teigia ligoninės direktorė Edita Jankauskienė. – Šiuo metu ligoninė pilnai atitinka reikalavimus, kaip tai numato naujasis teisinis reguliavimas, tiek lovų skaičiumi, tiek ir užtikrinant reikiamą įstaigos personalo sudėtį. Būtent tai patvirtino vertinimą pateikusi Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM.“

Tenka laukti ilgoje eilėje

Nauja tvarka ir pokyčiai Panemunės slaugos ligoninėje dar labiau išryškino realybę, kuri byloja, jog norint patekti į šią slaugos įstaigą tenka laukti ilgoje eilėje. Kaunietė Julija (pavardė redakcijai žinoma) prisiminė, jog dar prieš kelerius metus, kuomet siekė, kad jos artimasis būtų prižiūrimas (pacientams priklauso iki 4 mėnesių slauga) Panemunės ligoninėje, teko pralaukti septynis mėnesius.

„Ir ką, laukiau, nes buvau taip išvargusi nuo artimojo nuolatinės priežiūros 24 valandas per parą, kad kitos išeities neturėjau. Žinoma, yra dar privatūs slaugos namai. Vėliau pasitelkiau ir jų paslaugas“, – pasakoja kaunietė.

Asociatyvioji nuotr.

Vėliau esą eilės sumažėjo, tačiau vis vien norinčių patekti yra didelė eilė ir reikia registruotis Kauno m. savivaldybės internetiniame puslapyje pateiktoje nuorodoje. Kaip naujienų portalui teigia slaugos ligoninės vadovė E. Jankauskienė, įgyvendinus naujus SAM pakeitimus, dabar dar yra ligonių eilė, į kurią užsiregistravus galima tikėtis papulti į K. Griniaus ligoninės padalinius po maždaug 3 mėnesių.

„Lovos Panemunėje užsipildę pilnai“, – paaiškina direktorė.

Kaip nurodoma SAM komentare, naujoji tvarka suteiks galimybę didesniam skaičiui ligonių teikti slaugos pagalbą jų namuose, tad, tokiu būdu, sumažės dabartinis krūvis slaugos ligoninėse. Kaunietės Julijos teigimu, tiems artimiesiems, kurie slaugo ligonius namuose, kaip tik galimybė, jog ligonis bent 4 mėnesius būtų prižiūrimas slaugos specialistų slaugos ligoninėse, yra tarsi išsigelbėjimas.

„Tuomet pailsi, atsigauni ir vėl gali slaugyti į namus parvežtą artimąjį. Na gerai, ateis į namus suteikti ligoniui slaugos paslaugas, bet naktimis man reikės juo rūpintis, o tokių ligonių miegas yra labai neramus. Nebuvo ramios nakties, kad išsimiegočiau, kai ligonis būdavo namuose. Išsimiegodavau tik tada, kai jis būdavo slaugos ligoninėje, – prisimena Julija. – Aišku, važiuodavau vos ne kasdien, veždavau į ligoninę maisto, pamaitindavau. Bet vistiek naktį galėdavau pailsėti namuose.“

Ligoninėms akivaizdi ir finansinė paskata

Visgi, kaip nurodo sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė, dauguma pacientų renkasi slaugos paslaugą gauti savo namuose, nes, kaip sakoma, – „namų ir sienos gydo“. Teigiama, jog augantį poreikį gauti slaugos paslaugas namuose rodo ir Valstybinės ligonių kasos (VLK) turimi duomenys – šiuo metu ambulatorinės slaugos paslaugos namuose mūsų šalyje yra teikiamos bene dvigubai daugiau pacientų (43.430) nei stacionaruose (22.910). Pasak ligonių kasų specialistų, tikėtina, kad atotrūkis tarp šių paslaugų tik didės, nes ambulatorinių slaugos paslaugų namuose vartojimas auga kasmet.

Įgyvendinti naują tvarką, slaugos ligonines skatina ir finansinė eilutė. Pavyzdžiui, už bendrosios slaugos paslaugas su gydymo įstaigomis bus atsiskaitoma beveik 50 proc. didesne bazine kaina – 68,06 Eur už lovadienį. 64 proc. padidinta vegetacinės būklės pacientų slaugos paslaugų kaina: už lovadienį bus mokama 97,02 Eur. Įvesta ir nauja paslauga – demencija sergančių pacientų slauga, vieno šios paslaugos lovadienio bazinė kaina sieks 91,08 Eur. VLK duomenimis, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų apmokėjimui padidintomis kainomis prireiks daugiau nei 36 mln. Eur Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per metus.

Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės