Ištyrus Ašarėnos (Pelėdnagių sen.), Keleriškių (Kėdainių m. sen.), Bartkūniškio (Kėdainių m. sen.), Angirių (Josvainių sen.), Akademijos (Dotnuvos sen.), Gudžiūnų (Gudžiūnų sen.), Labūnavos tvenkinio (Pelėdnagių sen.), Lančiūnavos (Vilainių sen.), Babėnų (Kėdainių sen.), Dvariškių karjero (Truskavos sen.), Nevėžio upės ties Justinavos (Kėdainių m. sen.) ir Pašilių sodais (Pelėdnagių sen.) ir Dotnuvėlės užtvankos (Dotnuvos sen.) maudyklų vandenį paaiškėjo, kad rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Šiuose vandens telkiniuose maudytis galima.

Tuo tarpu Nevėžio upės ties Skongalio g. (Kėdainių m. sen.), Aristavos (Vilainių sen.), Krakių (Krakių sen.), Juodkiškio tvenkinio (Vilainių sen.) ir Šušvės upės (Josvainių sen.) vandens tarša viršijo higienos normos reikalavimus. Šiose maudyklose maudytis nerekomenduojama.

Kėdainių maudyklos

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių. Vadovaujantis higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Vykdant Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, kiti vandens tyrimai bus atlikti rugsėjo 11 d.