„Esame įsitikinę, kad dabar Lietuvoje vykdomas sveikatos paslaugų teikimo mažinimas griauna mūsų sveikatos sistemą, tolina gydymo paslaugas nuo paciento, didina medicinos personalo pasiskirstymo netolygumus tarp didžiųjų miestų ir regionų. Toks elgesys yra žalingas gyventojų sveikatos požiūriu“, – laiške rašo buvę ministrai.

Socialdemokratai laiške pabrėžia, kad valdančiųjų vykdomo sveikatos reformos tikslų nesupranta daugelis savivaldybių ir medikų.

„Manome, kad klaidingas siekis visą stacionarinių bei specializuotų sveikatos paslaugų teikimą sukoncentruoti keliose ligoninėse lėmė faktinį Zarasų ligoninės darbo sustabdymą ir paslaugų teikimo sutrikimus Raseiniuose. Jei šia kryptimi bus judama ir toliau, daugumoje savivaldybių gali būti sutrikdytas ar sustabdytas akušerinių ir chirurginių paslaugų teikimas“, – teigiama laiške A. Dulkiui.

Buvusių sveikatos apsaugos ministrų laiške A. Dulkys kviečiamas atlikti vykdomų pertvarkos darbų auditą ir koreguoti sveikatos reformos įgyvendinimo planus.

„Kviečiame jus atlikti visų darbų, padarytų rengiantis „reformos“ terminu dangstomam rajonų gydymo įstaigų griovimui, auditą. Audito rezultato pagrindu koreguokite „reformos“ įgyvendinimo planus atsisakant veiklų, kurios negerina (arba net blogina) teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“, – rašoma V. Andriukaičio, G. Černiausko ir J. Oleko laiške sveikatos apsaugos ministrui.

ELTA primena, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) jau ne pirmą kartą ragina stabdyti valdančiųjų pradėtą sveikatos reformą. Rugpjūčio ir rugsėjo pradžioje partija kreipėsi į Seimo daugumą, Vyriausybę ir prezidentą su raginimu atlikti vykdomos sveikatos reformos auditą.

Opozicija sveikatos reforma vadina ir kritikuoja rugpjūčio mėnesį prasidėjusį sveikatos centrų kūrimą. Lietuvos savivaldybės šiuo metu gali nuspręsti steigti sveikatos centrus, kuriuose būtų suteikiama bent 80 proc. bazinių sveikatos priežiūros paslaugų. Savivaldybės sprendimus dėl sveikatos centrų kūrimo jungiant viešąsias arba privačias gydymo įstaigas turės priimti iki šių metų pabaigos.

Sveikatos centre bendradarbiavimo pagrindu turėtų būti sujungtos visuomenės sveikatos, pirminės ambulatorinės, pirminio lygio stacionarinės, antrinio lygio ambulatorinės, vidaus ligų (terapinio profilio) ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, tačiau jų spektras savivaldybėse skirsis, priklausomai nuo kiekvienos dydžio.