O gal Lietuvos Respublikos odontologų rūmams (Odontologų rūmams) iškėlus problemas valstybinėse ir SAM pavaldžiose institucijose, tokiu būdu siekiama suskaldyti odontologų bendruomenę, sukelti sumaištį, baimę, netikrumą, rašoma Odontologų rūmų pranešime spaudai.

Ar šį pirmadienį, lapkričio 26 d. SAM surengtoje spaudos konferencijoje buvo išsakyta tiesa apie odontologijos problemas?

SAM pranešime teigiama: šiuo metu Lietuvoje odontologai licencijas savo veiklai gauna per Odontologų rūmus – tarpinę asociaciją, kuri ne tik išduoda veiklos leidimus, bet ir už paslaugos suteikimą surinktas lėšas panaudoja savo reikmėms. Tokia praktika ne tik neatitinka galiojančios bendros sveikatos paslaugų akreditavimo tvarkos, bet ir iškreipia situaciją, kuria teisinį netikrumą ir todėl turi būti keičiama.

Odontologų rūmai vykdo valstybės deleguotas funkcijas kartu su SAM deleguotais atstovais savo lėšomis, negaudami jokio valstybės finansavimo. Iš surinktų lėšų ne tik vykdomos valstybės deleguotos funkcijos, bet ir teikiama metodinė ir informacinė pagalba odontologijos įstaigoms, gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams bei gyventojams, leidžiami informaciniai leidiniai, vykdomi profilaktikos projektai.

SAM pranešime teigiama: Tad tuo tikslu parengti teisės aktų pakeitimai, kuriais siūloma, kad odontologų veiklos licencijavimas vyktų per VASPVT, kuri suteikia licencijas visiems medikams ir gydymo įstaigoms.

2004 m. priimtuose Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ir Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymais valstybė delegavo Odontologų rūmams licencijavimo funkcijas. 2017 m. rugpjūčio 23 dieną pateiktame Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIP-3955(2), kurį pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei SAM, yra numatyta, jog licencijas išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai.

Odontologų rūmai su kitais galimai parengtais teisės aktų pakeitimais nėra supažindinti ir nedalyvavo jų rengime.

SAM pranešime teigiama: Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, dabar yra susiklosčiusi situacija, kad visame sveikatos priežiūros sektoriuje būtent odontologų veiklos licencijavimas yra išskirtinis.

„Nežinau, ar nebūtų per skambu, jei dabar nusistovėjusią tvarką pavadinčiau legaliu lupikavimu, bet minčių tikrai kyla įvairių. Jei visas kitas sveikatos priežiūros paslaugas akredituoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, tai odontologai licencijas gauna iš tarpinės asociacijos – Odontologų rūmų. Tai yra reali betvarkės išraiška, todėl ne tik Sveikatos apsaugos ministerijos, bet ir Konstitucinio Teismo bei pačios odontologų bendruomenės manymu, tokia praktika yra ydinga, socialiai neteisinga ir turi baigtis“, – sakė ministras A. Veryga.

Visuotinai, ne tik Lietuvoje, pripažįstama, kad tokios valstybės kontroliuojamos profesijos, kaip antstolio, notaro, advokato, suponuoja atitinkamos profesijos savireguliaciją, kuri apima visus ja besiverčiančius asmenis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas byloje Nr. 44/06 2008 m. sausio 8 d. nutarimu “Dėl LR antstolių įstatymo 45 str. 3, 5 dalių atitikties LR Konstitucijai” akcentuoja, kad tokios savireguliacijos ir savivaldos sistemos nebuvimas labai apsunkintų atitinkamų funkcijų, kurių vykdymą valstybė privalo užtikrinti, įgyvendinimą. LR Konstitucinis teismas pasisakė, kad įstatymu gali būti numatytas toks teisinis reguliavimas, kad buvimas tokios asociacijos nariu būtų būtina vertimosi atitinkama profesine veikla sąlyga. Konstitucinis teismas minėtoje byloje konstatavo, kad privalomos narystės institutas neprieštarauja LR Konstitucijai. Tokį požiūrį palaiko ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, kuris pasisako, kad tokios organizacijos įgyvendina profesinės veiklos koordinavimą ir veikia turėdamos viešą interesą užtikrinti profesinių standartų laikymąsi, todėl privaloma narystė tokiose organizacijose neprieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo konvencijai.

Daugelyje Europos Sąjungos šalių egzistuoja ne tik odontologų, bet ir kitų medikų savivaldos organizacijos.

SAM pranešime teigiama: Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės teigimu, dabar galiojanti tvarka kelia daug klausimų dėl skaidrumo, funkcijų dubliavimo, surenkamų lėšų panaudojimo tikslingumo bei perteklinės biurokratijos.

Anot A. Kubilienės, Akreditavimo tarnyba vykdo valstybės deleguotą licencijavimo funkciją visame sveikatos priežiūros sektoriuje, jis turėtų apimti tokią jautrią sritį kaip odontologija.

„Dabar, pirmiausia, turi tapti Odontologų rūmų nariu, susimokėti stojimo, o vėliau ir narystės mokestį, kuris panaudojamas rūmų veiklai įgyvendinti, ir tik tada gali pradėti vykdyti veiklą. To nėra jokioje kitoje sveikatos priežiūros srityje. Pakeitus reglamentavimą rinkliavos dydis būtų aiškus, apibrėžtas, o surinktos lėšos, priešingai nei dabar, keliautų tiesiai į valstybės biudžetą“, – pokyčių privalumus aiškino A. Kubilienė.

Visi odontologai ir burnos priežiūros specialistai yra Rūmų nariai, kuriems nereikia susimokėti jokio stojimo mokesčio. Metinis mokestis už narystę Rūmuose gydytojams odontologams – 58 EUR, dantų technikams – 43 EUR, burnos higienistams – 17 EUR, gydytojo odontologo padėjėjams – 14 EUR.

Iš surinktų lėšų vykdomos valstybės deleguotos funkcijos, teikiama metodinė ir informacinė pagalba odontologijos įstaigoms, gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams ir gyventojams, leidžiami informaciniai leidiniai, vykdomi profilaktikos projektai.

SAM pranešime teigiama: Pasak VASPVT direktorės Noros Ribokienės, šiuo metu odontologai už išduodamas licencijas moka Odontologų rūmams, kurie patys nustato tiek rinkliavos dydį, tiek jos panaudojimo paskirtį.

„Tuo tarpu priėmus veiklos licencijavimo pakeitimus, odontologams atsirastų daugiau aiškumo, mažėtų administracinė našta, nebeliktų perteklinio dokumentų teikimo, be to, pagerėtų paslaugų kokybė pacientams. Pagerėtų odontologijos ir burnos priežiūros paslaugų kokybė bei pacientų saugumas, nes, kaip minėta, Akreditavimo tarnyba vykdytų visapusišką šių paslaugų priežiūrą. Be to, gerėtų ir šių paslaugų prieinamumas, nes jos galėtų būti teikiamos ir neįsidarbinus, o įsteigus mažąją bendriją ar individualią įmonę – gydymo įstaigą. Tokios galimybės iki šiol nebuvo, o poreikis tokio pobūdžio veiklai buvo juntamas jau seniai“, – sakė N. Ribokienė.

Administracinė našta nesumažėtų, nes VASPVT šiuo metu taikomi įkainiai yra didesni negu Odontologų rūmuose. Asmens licencijos duomenų tikslinimas VASPVT kainuoja 18 EUR, Odontologų rūmuose - 10 EUR. Jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, VASPVT tai kainuoja 45 EUR, Odontologų rūmuose – 19 EUR. Įstaigos licencijos išdavimas VASPVT kainuoja 67 EUR, Odontologų rūmuose – 58 EUR.

Valstybės kontrolės ataskaitoje pažymima, kad Odontologų rūmai sprendžia odontologinės veiklos gerinimo klausimus. Odontologų rūmai nėra gavę jokių valstybės institucijų pastabų dėl vykdomos veiklos.

Pagal Odontologų rūmų išduotas galiojančias odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas (2446 įstaigų), veiklą vykdo 117 mažųjų bendrijų (4,79 proc. bendro įstaigų skaičiaus), 956 individualios įmonės (39,09 proc. bendro įstaigų skaičiaus).

2012 m. Rūmai inicijavo projektą, pagal kurį būtų sudarytos galimybės gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Apgailestaujame, kad atsakingi institucijų vadovai net nesupranta problemos esmės.

Apie Lietuvos Respublikos odontologų rūmus:

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai įkurti 2004 m. liepos 1 d. Valstybė delegavo Lietuvos Respublikos odontologų rūmams atlikti valstybės deleguotas funkcijas – įstaigų ir asmenų licencijavimą. Tam skirti valstybės lėšų nenumatyta. Licencijavimą Rūmai vykdo savo narių lėšomis.

Šaltinis
Temos
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (14)