aA
TA­FI­SOS žai­dy­nių is­to­ri­jo­je dar vie­nas akib­rokš­tas. Žai­dy­nes ren­gu­sios ir mi­li­jo­ni­nę sko­lą pa­li­ku­sios įstai­gos VšĮ „Spor­tas vi­siems – Šiau­lių re­gio­nas 2012“ va­do­vas Kęs­tu­tis Pet­rai­tis iki šiol ne­su­si­tai­ko su tuo, kad buvo at­leis­tas iš dar­bo. Vers­li­nin­kas į teis­mą bu­vo pada­vęs sa­vo bu­vu­sią dar­bo­vie­tę.
5-osios TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės "Šiauliai 2012"
TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės Šiauliuose
© E.Tamošiūno nuotr.

At­lei­di­mą lai­ko ne­tei­sė­tu

K. Pet­rai­tis, ne­ga­lė­da­mas su­si­tai­ky­ti su tuo, kad praė­ju­sių me­tų pabai­go­je priim­tu da­li­nin­kų spren­di­mu jis bu­vo at­leis­tas iš dar­bo už nepa­teik­tą do­ku­men­ta­ci­ją, krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą.

„K. Pet­rai­čio pa­teik­ta­me ieš­ki­ny­je dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo bu­vo pra­šo­ma pri­teis­ti neiš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mą už vi­są pri­vers­ti­nės pravaikš­tos lai­ko­tar­pį, tru­ku­sį nuo jo at­lei­di­mo die­nos iki teis­mo spren­di­mo priė­mi­mo“, – tei­gė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pa­dė­jė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Vy­tau­tas Jon­čas.

Ieš­ki­ny­je pra­šo­ma pri­teis­ti su­ma ne­bu­vo įvar­dy­ta. Teis­mas K. Pet­rai­čio ieš­ki­nį at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tą. Pas­ku­ti­niais K. Pet­rai­čio dar­bo mė­ne­siais jam bu­vo skai­čiuo­ja­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Po jo at­lei­di­mo ket­vir­čiu eta­to įdar­bin­tas nau­jas va­do­vas dir­bo „už ačiū“.

Al­ga bū­tų iš­mo­kė­ta?

Aps­kun­di­mo ter­mi­nas dar ne­si­bai­gė. K. Pet­rai­tis dar tu­ri ga­li­my­bę Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ap­skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

TA­FI­SA žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rė, Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros direkto­rė Jo­li­ta But­ku­tė sa­ko, kad jei to­kiu at­ve­ju jam pa­vyk­tų lai­mė­ti teis­mą, K. Pet­rai­čio ieš­ki­ny­je rei­ka­lau­ja­ma su­ma grei­čiau­siai ga­lė­tų bū­ti iš­mo­kė­ta pra­dė­jus bank­ro­to pro­ce­dū­ras. Pa­ties K. Pet­rai­čio paaiš­ki­ni­mų dėl pa­teik­to ieš­ki­nio ne­pa­vy­ko iš­girs­ti.

Bank­ro­to pro­ce­dū­ros vėž­lio grei­čiu

Dau­giau kaip mi­li­jo­ną li­tų sie­kian­čios įstai­gos sko­los dar ne­pa­deng­tos, kal­tų nie­kas ne­beieš­ko, nors ne­prik­lau­so­mo au­di­to iš­va­do­se bu­vo ne­dvip­ras­miš­kai tei­gia­ma, kad įstai­gos iš­lai­dų kont­ro­lės neuž­tik­ri­no žai­dy­nes or­ga­ni­za­vu­sios įstai­gos va­do­vas.

Be to, ir pa­čioms bank­ro­to pro­ce­dū­roms vis ne­lem­ta įsi­bė­gė­ti. Me­tų pra­džio­je Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi dėl bank­ro­to by­los iš­kė­li­mo TA­FI­SA ren­gu­siai įstai­gai bu­vo pa­skir­tas bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Ne­pai­sant to, iki šiol ne tik kad ne­bu­vo pa­skelb­tos įstai­gos tur­to var­žy­ti­nės, bet dar ne­bu­vo su­šauk­tas nė vie­nas da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas, po ku­rio bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rė gal­būt ga­lė­tų im­tis ryž­tin­gų veiks­mų. Anot bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rės, šiuo me­tu dar te­be­de­ri­na­ma su­si­rin­ki­mo da­ta. Ža­da­ma, kad šis de­ri­ni­mas il­gai ne­be­si­tęs.

Per var­žy­ti­nes par­duo­tas bank­ru­ta­vu­sios įstai­gos tur­tas var­giai ga­lė­tų pa­deng­ti vi­sas jos sko­las. Be­ne di­džiau­sias šios įstai­gos tur­tas – kom­piu­te­riai.

etaplius.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Olimpietis Nemeravičius apie Tokijo svajonę: jeigu būsime greiti, tai patys suprantate...

Praėjusiais metais kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes Lietuvai pelnęs Dovydas Nemeravičius ,...

Kenijos maratono žvaigždei – 4 metų diskvalifikacija (3)

Buvęs maratono pasaulio rekordininkas Wilsonas Kipsangas už dopingo testų praleidimą nubaustas...

Vėl virs regbio sirgalių kraujas – Šiaulius drebins didysis „Pietinia derbis“ (1)

Šį šeštadienį Baltijos regbio „Top“ lygos antrojo turo rungtynėse įvyks kaip visada...

Mirė po koronaviruso atakos neatsigavęs Nurmagomedovo tėvas (46)

Penktadienį mirė Rusijos MMA kovotojo Chabibo Nurmagomedovo tėvas ir treneris Abdulmanapas...

Gilė Bitė Starkutė triumfavo Lietuvoje vykusiame tarptautiniame čempionate

Tris dienas greta Vilniaus esančiame Europos centro golfo klube vykusiame Lietuvos jaunimo atvirajame...

Top naujienos

Buvusios sovietų biologinių ginklų laboratorijos Maskvai dabar labai nepatinka: ragino pradėti net oro atakas (2)

Vienas didžiausių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) užsienio politikos pasiekimų tapo aršios...

Lietuvių apklausa apie seksualinį gyvenimą atskleidė tikrąją situaciją: ginekologė įspėja dėl pasekmių (1)

Didžioji dalis visuomenės nepajuto karantino įtakos santykiams ir išlaikė įprastą seksualinį...

Per parą šalyje patvirtinti 5 nauji koronaviruso užsikrėtimo atvejai Trys atvejai – įvežtiniai (43)

Lietuvoje šeštadienį patvirtinti 5 nauji koronaviruso užsikrėtimo atvejai, bendras ligos atvejų...

Gegužę bankų paskolų verslui portfelis Lietuvoje nukrito labiausiai visoje euro zonoje

Naujausi Europos centrinio banko (ECB) skaičiai rodo, kad 2020 m. gegužę Lietuva užėmė...

Paskui šviežias bulves atėjo tikrintojai – ne visi turguje sugeba įrodyti, kad patys jas augino (5)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės...

Girtos abiturientės kelionę į egzaminą pasmerkęs Morkūnas šioje istorijoje įžvelgė ir pliusų: o ką daryt? (90)

Nors šią savaitę abiturientai laikė ne vieną svarbų egzaminą, šias aktualijas nurungė viena...

Biologinį, įvaikintą ir globojamą vaikus auginanti mama – atvira iki skausmo: buvo akimirkų, kai dukra sakė, kad sesės nebenori (58)

Šiandien Lietuvoje yra minima Globėjų diena. Galbūt daugelis pagalvoja apie galimybę padėti...

Po Ispanijos mokslininkų atradimo COVID-19 pandemijos istoriją teks perrašyti iš naujo? (225)

Jeigu pasitvirtins tai, ką dar nerecenzuotame straipsnyje neseniai aprašė ispanų gydytojai,...

Baro terasos statybos papiktino gyventojus: išsigandę dėl triukšmo kyla į kovą (36)

Bare Žvejų g. 7 jau kurį laiką tvarkosi nauji šeimininkai, planuojantys plėsti veiklą....

|Maža didelių žinių kaina