aA
Pa­si­bai­gus pir­ma­jam Euro­pos vy­rų krepšinio čem­pio­na­to eta­pui, va­kar po pie­tų Lie­tu­vos rink­ti­nė lėk­tu­vu perskrido iš Pod­go­ri­cos mies­to į Serbijos ir Juod­kal­ni­jos sos­ti­nę Belgradą. Čia mū­sų eki­pa bus iki pirmeny­bių pa­bai­gos.
Lietuvos rinktinės treneriai Antanas Sireika, Valdemaras Chomičius ir Kęstutis Kemzūra
© ELTA (R.Neverbicko nuotr.)
Iš­ko­vo­ję pir­mą­ją vie­tą sa­vo B gru­pė­je, lie­tu­viai už­si­tik­ri­no ir tei­sę žais­ti dėl ga­lu­ti­nės vie­tos – bus išaiš­kin­tos 1–8 po­zi­ci­jas pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­sian­čios rink­ti­nės.

Iki ket­vir­ta­die­nio Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jai Belg­ra­de tre­ni­ruo­sis, reng­sis ket­virt­fi­na­lio ko­vai, o jau antradienį su­ži­nos ir sa­vo var­žo­vą šia­me tur­ny­ro eta­pe. Dėl ga­li­my­bės tęs­ti ko­vą 34-ojo Euro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­to ap­do­va­no­ji­mų aš­tunt­fi­na­ly­je No­vi Sa­do mies­te su­sig­rums šei­mi­nin­kai ser­bai ir Pran­cū­zi­jos krep­ši­nin­kai.

„Ekst­ra ži­nios” pa­kal­bi­no rink­ti­nės stra­te­go An­ta­no Si­rei­kos asis­ten­tą Val­de­ma­rą Cho­mi­čių, ku­ris iš­sa­kė eki­pos tre­ne­rių šta­bo nuo­mo­nę dėl ga­li­mo var­žo­vo ket­virt­fi­na­ly­je.

– Ku­ri rink­ti­nė – ser­bų ar pran­cū­zų – yra pa­ran­kes­nė Lie­tu­vos eki­pai?

– Jo­kio skir­tu­mo, su ku­ria žai­si­me ket­virt­fi­na­ly­je. Spor­te taip jau yra – no­ri bū­ti nu­ga­lė­to­ju, įveik vi­sus var­žo­vus. Juo­lab kad mes ne­tu­ri­me di­de­lio pa­si­rin­ki­mo. Ži­no­ma, jei kas leis­tų tai pa­da­ry­ti, iš­si­rink­tu­me eki­pą, ku­rią net ir mie­gan­tys įveik­tu­me. Ta­čiau to nė­ra – tad net ne­ver­ta apie tai šne­kė­ti.

– Vi­si krep­ši­nio spe­cia­lis­tai tei­gia, kad lie­tu­viams ket­virt­fi­na­ly­je san­ty­kius teks aiš­kin­tis su pir­me­ny­bių šei­mi­nin­kais ser­bais. Ar pran­cū­zai ne­ga­li pa­teik­ti staigmenos?

– Ne­mėgs­tu kal­bė­ti apie ki­tas rink­ti­nes. Te­gul šių eki­pų va­do­vai ir tre­ne­riai spren­džia sa­vo prob­le­mas, mes sprę­si­me sa­vo. Pran­cū­zai šok­lūs, grei­tai ju­da aikš­tė­je. Jei jie lai­mės, va­di­na­si, bus ver­ti per­ga­lės.

– O kaip galite api­bū­din­ti ser­bus?

– La­bai su­ba­lan­suo­ta rink­ti­nė, tu­rin­ti ge­rą prie­ki­nę li­ni­ją ir pui­kius tri­taš­ki­nin­kus. Ji vie­nin­ga ko­man­da. Kaip ir Lie­tu­vos eki­pa.

– Kiek to­li šie­met ga­li ženg­ti mū­sų ša­lies rink­ti­nė?

– Juk ne­kal­ba­me apie leng­vą­ją at­le­ti­ką, kur spor­ti­nin­kui rei­kia nu­bėg­ti 100 met­rų – jis ir bė­ga. Iš kur aš ži­nau?

– A.Si­rei­ka neišs­ki­ria nė vie­no rink­ti­nės žai­dė­jo. Ta­čiau no­rė­tų­si pak­laus­ti – be ku­rio krep­ši­nin­ko pir­me­ny­bė­se bū­tų sun­kiau­sia iš­si­vers­ti?

– Pel­ny­ti taš­kai – dar ne vis­kas. Yra vi­di­nis ko­man­dos gy­ve­ni­mas. Gal­vo­da­mas apie tai, ga­liu kons­ta­tuo­ti, kad sun­kiau­sia mums bū­tų be Min­dau­go Žu­kaus­ko ir Ra­mū­no Šiš­kaus­ko. Abu la­bai pa­lai­ko dar neap­šau­dy­tą jau­ni­mą. Ypač Min­dau­gas, ku­ris aikš­tė­je su­ge­ba pa­gel­bė­ti drau­gams gi­nan­tis – jis „už­tu­šuo­ja” vi­sas klai­das.

– At­vy­ko­te į Belg­ra­dą. Ar apie Lie­tu­vos ko­man­dą jau kal­ba­ma kaip apie tur­ny­ro fa­vo­ri­tę?

– Ne. Ty­lu ir ra­mu. Mums tai į nau­dą. Jei pra­si­dė­tų liaup­si­ni­mai – ta­da bū­tų daug blo­giau.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Prieštaringa apklausa: įvardija didžiausią šalies priešą, nori jį bausti ir draugauti (372)

Kurią valstybę lietuviai įvardija kaip draugiškiausią, o kurią - kaip priešiškiausią? Koks...

„Vaučerių“ sistema: teks gerai paieškoti, kur bus galima jais atsiskaityti (124)

Žemės ūkio ministerijos paruoštame elektroninių kuponų įstatymo projekte numatyta, kad...

„Revolut” vadovo atviras laiškas: istorija apie mus kuriama klaidingais teiginiais ir nesusijusiais faktais (1)

„ Revolut ” duomenų serverius turi tik Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje , tik...

Buvęs žalgirietis Packas iki šiol jaučia apmaudą dėl Arvydo Sabonio sprendimo specialiai Krepšinis.lt iš Londono (1)

Robertas Packas savo gyvenime pakeitė daugybę komandų. Treneriu per pastaruosius 10 metų...

Kokia dar krizė? Davoso milijardierių turtai auga be sustojimo (103)

Pasaulinis elitas, atvykstantis į Davosą, yra turtingesnis nei bet kada.

Susipliekė dėl 21 proc. PVM: ar ne laikas jį mažinti (140)

Šiemet sukako dešimt metų, kai Lietuvoje taikomas Andriaus Kubiliaus vyriausybės „laikinai“...

Laurinavičius: „Revolut“ nuo pradžios iki galo susijęs su Kremliumi (34)

Prieš mėnesį pirmoji Europoje Lietuva suteikė specializuoto banko licenciją bendrovei „ Revolut...

Laukti eilėje pasiūlė 4 metus – specialistė patarė, kaip tokiu atveju elgtis: tūkstančiai galėjo apie tai nežinoti (16)

10-mečio berniuko mama socialiniame ieškojo pagalbos: norėjo sūnui įgyti dantų plokšteles ir...

Barselonos gatves užblokavo dėl pavėžėjų įpykę taksistai: jei reikės, stovėsim čia ir metus specialiai DELFI iš Ispanijos (32)

Kone savaitę Ispaniją kamuoja taksi vairuotojų streikas . Įniršio kupinas judėjimas, nukreiptas...

Smalsu: kodėl sovietiniai unitazai turėjo „lentynėlę“ ir kam ji buvo reikalinga (55)

Daugelis turbūt dar pamena senus unitazus, kurie turėjo keistą „lentynėlę“. Pabandykime...