Teritorinės mokyklos

Šiemet registravimo į mokyklas tvarka yra patobulinta. Nors pakeitimai yra ne esminiai – keičiasi tik kai kurie kriterijai, tikimasi, kad užregistruoti vaikus į mokyklas tėvams nuo šiol bus patogiau. „Registracija į mokyklas vyks nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 dienos (į mokyklas, kurios priima konkurso būdu – nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. ). Atsižvelgėme į tėvų pastabas praėjusiais metais, šiek tiek patikslinome žemėlapius pagal gyventojų deklaruotą skaičių teritorijose. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar kiekvienam vaikui pagal jo gyvenamąją vietą priskirta viena mokykla. Tėvai, pildydami prašymą, gali įrašyti daugiausiai tris mokyklas. Labiausiai pageidaujamą – pirmu numeriu ir dar dvi. Svarbu, kad tarp jų būtų ir teritorinė mokykla, net jei į ją pakliūti ir nėra didelio noro. Jei bus vietų neteritorinėse mokyklose, stengsimės, kad vaikas pakliūtų į labiausiai norimą“, – sakė A.Kovalevskaja.

Alina Kovalevskaja
Tėvai, pildydami prašymą, gali įrašyti daugiausiai tris mokyklas. Labiausiai pageidaujamą – pirmu numeriu ir dar dvi. Svarbu, kad tarp jų būtų ir teritorinė mokykla, net jei į ją pakliūti ir nėra didelio noro

Būtent dėl to tėvai turėtų gerai apgalvoti mokyklų išdėstymo eiliškumą prašyme. „Nors prioritetą teikiame teritorinei mokyklai, jei ji įrašyta paskutiniu numeriu, priėmimo komisija į tai atsižvelgia ir stengiasi priimti į neteritorinę, jei tik yra vietų. Gali tėvai įrašyti ir mažiau mokyklų – vieną ar dvi, bet tarp jų privalo būti teritorinė, kitaip sistema neleis net užregistruoti prašymo“, – pasakojo direktorė.

Anot jos, pernai priėmimas į mokyklas vyko sklandžiai. „Buvo paklausimų dėl brolių/seserų priėmimo į tą pačią įstaigą, todėl šiemet pagerinome tikimybę pakliūti ten pat, kur mokosi brolis ar sesė. Nuo šiol šis aspektas įgaus didesnį svorį, skirstant prioritetus – jei vienas tos pačios šeimos vaikas mokosi neteritorinėje mokykloje, ir kitas nori pakliūti ten pat (deklaruotas kitoje teritorijoje), ši ugdymo įstaiga skaičiuos pirmumo kriterijus kaip teritorinės mokyklos“, – teigė pašnekovė.

Kas patenka be eilės?

Kitas klausimas – ar vaikas pateks į tą mokyklą, jei joje lankė priešmokyklinę grupę? „Tokiam vaikui pridedamas tik vienas prioriteto balas, bet tikrai nereiškia, kad jis pateks į tą mokyklą be eilės. Prašymą vis tiek reikia rašyti ir jame, kaip jau minėjo, būtinai turi būti įrašyta teritorinė mokykla“, – sakė A.Kovalevskaja.

Vaikai mokykloje

Jei nutinka taip, kad kelių vaikų pirmumo kriterijų suma yra ta pati, šiemet bus sprendžiama kitaip nei pernai. „Pernai priimdavo tą, kuris gyvena arčiausiai mokyklos, šiemet šią sistemą truputį pakeitėme ir bus priimtas tas, kuris ilgiausiai gyvena toje vietoje, o tik po to tie, kurie gyvena arčiausiai mokyklos. Be to, noriu atkreipti dėmesį, kad mokytojų vaikai į mokyklas priimami be eilės. Šitaip siekiame pritraukti darbuotojus ir sumažinti automobilių apkrovą mieste. Taip pat be eilės patenka diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai, reemigrantų vaikai“, – pasakojo pašnekovė.

Galutinį sprendimą, kas patenka į mokyklą, priima priėmimo komisija, kuri yra sudaryta mokyklose. „Savivaldybėje yra sukurta centralizuota prašymų priėmimų sistema, registruojami prašymai, sutikrinami prioritetai, o jau komisija nagrinėja pirmumo taškus, sudeda eiliškumą, tada paspaudžia mygtukus ir siunčia kvietimus sudaryti sutartis. Būna atvejų, kad vaiką pakviečia ir dvi mokyklos, o kartasi net ir visos trys, tada tėvai gali rinktis“, – teigė direktorė.

Tikrins ar tikrai gyvena toje vietoje

Anot A.Kovalevskajos, dažniausiai pradines mokyklas tėvai renkasi arčiau namų, kad vaikas, būdamas antrokas ar trečiokas, jau pats galėtų grįžti namo. Daugiausiai apkrauti rajonai – Pašilaičiai, Tarandė. „Statome naują pastatą prie Gabijos gimnazijos, nes mokykla jau tapo per maža. Vaikus iš Tarandės nukreipiame į artimiausias mokyklas. Balsiuose prasidės naujos pradinės mokyklos statybos, tikimės, kad greitu metu problemos išsispręs“, – pasakojo specialistė.

Alina Kovalevskaja
Šiemet komisija turės teisę paprašyti pateikti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Jei žmonės yra prisideklaravę tam tikroje vietoje, komisija turės teisę paprašyti mokėjimo už komunalinius mokesčius ar kitų dokumentų

Tiesa, kartais tokios problemos kyla iš to, kad žmonės deklaruojasi tam tikroje vietoje, kad vaikas tik patektų į vieną ar kitą mokyklą. Nuo šiol tvarkoje yra galimybė patikrinti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. „Pernai pasitaikė atvejų, kai iš tėvelių gavome nusiskundimų dėl teritorijoje negyvenančių, tačiau ten prisideklaravusių asmenų, pretenduojančių į tos teritorijos mokyklą. Todėl šiemet komisija turės teisę paprašyti pateikti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Jei žmonės yra prisideklaravę tam tikroje vietoje, komisija turės teisę paprašyti mokėjimo už komunalinius mokesčius ar kitų dokumentų“, – sakė pašnekovė.

Registracija į darželius

Pasak specialistės, registracijos į darželius tvarka nesikeičia. „Čia registracija vyksta nuolat, galima registruotis bet kada. Prioritetai tie patys, nėra jokių pasikeitimų. Nuo sausio pradėjome rodyti eiles vaikų, kurie nori lankyti darželį nuo 2019 metų rugsėjo pirmos. Artimiausiu metu, kovo mėnesį, pradėsime formuoti grupes. Tėveliai nuo balandžio 1 iki 10 d. turi pasižiūrėti sistemoje, ar ta grupė tame darželyje tikrai bus formuojama. Jei matys, kad nėra formuojama, galės pakoreguoti prašymą. Paskui vyks prioritetų tikrinimas. Vaikai į grupes bus priskiriami kaip ir pernai nuo balandžio 18 iki 30 dienos. Tėveliai gaus pranešimus ir turės visą mėnesį, kad apsispręstų ar pasirašys sutartį, ar ne“, – pasakojo A.Kovalevskaja.

Prašyme galima įrašyti penkis darželius – pirmu numeriu tą, į kurį norima patekti labiausiai. „Visada bus ieškoma vietos pirmu numeriu įrašytame darželyje, jei jame nebus, tik tada nagrinės antrą darželį. Būna nepatenkintų tėvelių, nes, tarkime, gauna vietą trečiu numeriu įrašytame darželyje. Bet jei į jį patekti nenorima, tuomet patariama prašyme tokios įstaigos nepasirinkti. Nebūtina prašyme nurodyti penkių darželių“, – sakė pašnekovė.

Jei tėvai pasiūlyto darželio atsisako, prašymas yra naikinamas, ir reikia pildyti naują prašymą. „Noriu atkreipti dėmesį, kad jei tėveliai gauna vietą du kartus ir abu kartus jos atsisako, naują prašymą leidžiame pildyti tik po pusės metų“, – pasakojo specialistė. Jei tėvai nori pakeisti vaiko lankomą darželį, sistemoje reikia užpildyti prašymą dėl darželio keitimo. Pašnekovė patikino, kad darželyje, kurį lanko vaikas, vietos tikrai nepraras, ir galės lankytį esamą darželį tol, kol negaus norimo ir nepasirašys sutarties.

Anot jos, pernai labiausiai apkrautas buvo Pilaitės rajonas, Santariškės. „Šiemet Pilaitėje įsteigėme du naujus filialus: prie „Pilaituko“ ir „Gilužio“. Verkiuose įsigijome pastatą, veikia kelios grupės, Žirmūnuose išsinuomojome patalpas ir įsteigėme kelias grupes prie l/d „Pasaka“. Žinoma, darželių apkrova yra, nes vaikų gimsta, rajonai plečiasi, tačiau Savivaldybė reaguoja, nuomoja patalpas, vykdo naujas statybas", – sakė A.Kovalevskaja.