Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, šiemet matematikos valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 16678 kandidatai, praėjusiais metais – 16520 kandidatų.

„Ruošdamiesi matematikos egzaminui, abiturientai pavasarį galėjo dalyvauti elektroniniame matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo patikrinime. Jame dalyvavo 13 tūkst. (76 proc.) mokinių. Kiekvienam įsivertinimo patikrinimą atlikusiam mokiniui buvo pateikta grįžtamoji informacija – kuriuos patikrinimo uždavinius mokinys išsprendė teisingai, kuriuos gebėjimus bei žinias panaudojo, ir kurias matematikos temas dar reikėtų pasimokyti,“ – sako Nacionalinės švietimo agentūros laikinasis direktorius Aidas Aldakauskas.

Matematikos egzamino užduotį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami uždaviniai su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką), antrojoje dalyje – trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Trečiąją dalį sudaro atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai. Egzamino užduotį sudaro uždaviniai, skirti visų pasiekimų lygių mokiniams.

Laikantieji matematikos egzaminą gali naudotis skaičiuotuvais be tekstinės atminties, braižybos ir matavimo įrankiais, užduoties sąsiuvinio priede pateiktomis formulėmis. Rekomenduojamų skaičiuotuvų sąrašas skelbiamas Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.

Praėjusiais metais matematikos brandos egzaminą išlaikė 84,6 proc. kandidatų.