Tokius sprendimus patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerija po bendro darbo su konsultacine grupe ir daugiau kaip mėnesį trukusio derinimo.

„Kartu su švietimo bendruomene ieškojome pačių geriausių sprendimų. Po ilgai trukusio derinimo su mokytojų asociacijomis išgryninome mokykloms ir mokiniams palankiausią egzaminų organizavimo modelį.

Labai svarbu pabrėžti, kas mes ir toliau išlaikome pasiektų susitarimų kryptį, ir toliau juos įgyvendinsime tardamiesi su bendruomenėmis“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Vyks birželį egzaminų centruose

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, tarpiniai patikrinimai ir valstybinis brandos egzaminas yra atitinkamai pervadinami į valstybinio brandos egzamino I dalį ir valstybinio brandos egzamino II dalį.

Valstybinio brandos egzamino I dalis organizuojama III gimnazijos klasės pabaigoje – birželio mėnesį. Šiemet patikrinimai vyko ugdymo proceso metu, ir tai sukėlė daug nepatogumų mokyklų bendruomenėms ir vienuoliktokams, nes tą pačią dieną ir dienomis prieš patikrinimus jie turėjo dalyvauti pamokose.

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE I dalis (kalbėjimo) bus organizuojama per žiemos atostogas vasario mėn. – toks sprendimas rastas po pasitarimų su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų asociacijomis. „Iš pradžių derindami konsultacinėje grupėje buvome numatę, kad kalbėjimo dalis vyktų birželio pirmąją savaitę. Tačiau po šio siūlymo gavome iš lituanistų bendruomenės prašymą persvarstyti šį sprendimą ir perkelti šios egzamino dalies vykdymą į mokinių atostogų laikotarpį. Pagrindiniai argumentai priimti šį sprendimą buvo poreikis tolygiau išdėstyti mokytojams pasiekimų patikrinimų vertinimo krūvį, turėti daugiau laiko kryptingai ruoštis VBE II daliai - rašinio rašymui“, - sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas.

Valstybinių brandos egzaminų I dalies laikymas, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, bus organizuojamas egzaminų centruose – kaip dabar organizuojami valstybiniai brandos egzaminai. Tai leis užtikrinti akademinį sąžiningumą.

Mokiniams nereikės tą pačią dieną ar dieną prieš laikyti VBE I dalį ir eiti į pamokas, ruošti namų darbų. Kadangi birželio mėnesį dar nepasibaigęs ugdymo procesas, paskutinės dvi savaitės III gimnazijos klasių ugdymo procese bus skiriamos žinioms ir gebėjimams kartoti, įtvirtinti ir patikrinti.

Daugumos dalykų VBE dalių struktūra vienoda: I dalis sudaro 40 proc. galutinio įvertinimo, II dalis – 60 proc. Tik lietuvių kalbos ir literatūros VBE I dalis sudarys 30 proc., antra - 70 proc. galutinio įvertinimo. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE bus iš dviejų dalių, t. y. atsisakyta anksčiau numatyto antrojo tarpinio patikrinimo. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į lituanistams atstovaujančių asociacijų pasiūlymus.

Matematikos egzaminas – irgi dviejų dalių

Iki šiol buvo numatytos trys matematikos valstybinio brandos egzamino dalys. Po diskusijų su matematikos mokytojais, įsiklausius į jų argumentus, prieita prie sutarimo rengti tik dviejų dalių egzaminą – kaip ir kitų dalykų.

Šių metų vienuoliktokai galės perlaikyti laikytus tarpinius

Kokių dalykų egzaminus laikyti, spręs pats mokinys III gimnazijos klasėje ir IV gimnazijos klasėje. Sprendimą reikės priimti iki lapkričio 25 d.

Kaip buvo numatyta anksčiau, dabartiniai III gimnazijos klasės mokiniai kitais mokslo metais turės galimybę perlaikyti VBE I dalį – šiemet laikytąjį tarpinį patikrinimą – 2025 m. birželio pabaigoje per pakartotinę VBE sesiją. Ši sesija bus organizuojama ir 2025 m. negalėjusiems laikyti VBE I dalies per pagrindinę sesiją dėl pateisinamų priežasčių ir mokiniams, kurie norės perlaikyti 2025 m. laikytas VBE I dalis.

IV gimnazijos klasės mokiniai turės iki lapkričio 25 d. nuspręsti, kokių dalykų VBE I dalį nori perlaikyti. III gimnazijos klasės mokiniai apsisprendimą perlaikyti laikytą VBE I dalį turės priimti per 3 dienas nuo VBE dalies laikymo pateikdami prašymą mokyklos vadovui.

Išlieka iki šiol galiojasi nuostata, kad lietuvių kalba ir literatūros vykęs tarpinis patikrinimas (kalbėjimo dalis) ir lietuvių kalbos ir literatūros VBE I dalis nėra perlaikoma.