Iki pirmadienio 14 val. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį, pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMABPO).

Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.

Kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugsėjo 4 dieną. Iki rugsėjo 7-osios vakaro vyks studijų sutarčių sudarymas su aukštosiomis mokyklomis.

Per pagrindinį priėmimą sudarytos 18 tūkst. 189 studijų sutartys su aukštosiomis mokyklomis, iš jų 12 tūkst. 311 – valstybės finansuojamose studijų vietose. Tai yra maždaug 2 tūkst. sutarčių daugiau nei pernai.

Universitetuose studijas pradės 10 tūkst. 768 pirmakursiai, kolegijose – 7421.

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose pasirašyta Vilniaus universitete (3551), Vilniaus Gedimino technikos universitete (1116) ir Kauno technologijos universitete (1113).

Į valstybės nefinansuojamas vietas per pagrindinį priėmimą daugiausia priimta į Vilniaus universitetą (648), Vytauto Didžiojo universitetą (345), Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (327).

Tarp kolegijų daugiausia valstybės finansuojamų vietų gavo Vilniaus kolegija (1181), Kauno kolegija (947) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (316). Didžiausias skaičius valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių sudarytas Socialinių mokslų kolegijoje (1192), Vilniaus kolegijoje (606) ir Kauno kolegijoje (422).

Šiemet beveik dvigubai daugiau jaunuolių priimta į pedagogikos studijas. Pagrindinio priėmimo metu 772 asmenys sudarė studijų sutartis dėl ugdymo mokslų studijų programų, pernai tokių buvo 369.