aA
Penktadienį, birželio 14-ąją, abiturientai laikys valstybinį matematikos brandos egzaminą. Egzamino trukmė – 3 valandos. Preliminari egzamino išlaikymo taškų riba – 40 proc. uždavinių taškų sumos. Egzaminą pasirinko laikyti 18 400 kandidatų.
© DELFI / Domantas Pipas

Egzamino užduotyje 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį kursą, 60 proc. – išplėstinį. Atliekant egzamino užduotį, kurią sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų.

Egzamino programoje nurodoma, kad pirmą užduoties dalį sudarys 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką). Antrą dalį sudarys trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų gali būti nuo 4 iki 10. Už antros dalies uždavinius skiriama 12 taškų. Trečioje užduoties dalyje gali būti nuo 6 iki 8 uždavinių. Atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais.

Matematikos egzamino testas: pasitikrink, ar esi gudresnis už abiturientą
© DELFI / Domantas Pipas

Laukiant valstybinio matematikos egzamino, TAMO grupei priklausanti elektroninių mokymo priemonių kūrėja „E. mokykla“, sukūrusi virtualią mokymosi sistemą „Egzaminatorius.lt“, kuri padeda vyresnių klasių mokiniams ruoštis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos brandos egzaminams, kviečia priimti iššūkį ir pasitikrinti, ar teisingai atsakytumėte į klausimus, parengtus pagal brandos egzaminų programas.

Matematikos egzamino testas

1 užduotis

Kam lygi funkcijos f(x) = 5x4 + 1 − 3x išvestinė?

a) 20x3 + x − 3

b) 20x3 − 3

c) 20x3 − 3x

d) 5x3 + x – 3

2 užduotis

Kiek triženklių skaičių, užrašomų skirtingais skaitmenimis, galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, 7?

a) 4

b) 8

c) 12

d) 24

3 užduotis

Apskaičiuok: log8 4 =

a) 1/3

b) 1/2

c) 2/3

d) 2

4 užduotis

Per apskritimo tašką A nubrėžta liestinė AB. Taškas O – apskritimo centras, ∠CAB = 78°. Kokio didumo yra kampas AOC?

a) 138°

b) 144°

c) 150°

d) 156°

5 užduotis

Aritmetinės progresijos a1 = 4, a4 = 10. Kam lygi šios progresijos pirmųjų trijų narių suma?

a) 14

b) 18

c) 21

d) 28

6 užduotis

Taisyklingosios keturkampės nupjautinės piramidės pagrindų ilgiai lygūs 4 ir 12, o jos aukštinės ilgis lygus 9. Apskaičiuok šios nupjautinės piramidės tūrį.

a) 192

b) 576

c) 624

d) 1872

7 užduotis

Vaisių perdirbimo įmonė iš koncentruotų sulčių gamina gėrimus, kurių koncentracija ne mažesnė kaip 50 %. Pagaminus 7 l 63 % koncentracijos obuolių sulčių, nutarta nupilti 1 l šio gėrimo ir įpilti 1 l vandens. Kokios koncentracijos gautas obuolių gėrimas?

a) 54 %

b) 55,1 %

c) 63 %

d) 73,5 %

8 užduotis

Parabolė, kurios šakos nukreiptos žemyn, kerta ašį Ox taškuose x=0 ir x=1. Plotas, ribojamas parabolės ir ašies Ox, lygus 2. Rask šios parabolės lygtį.

a) y = 12x − 12x2

b) y = 1 + 2x − x2

c) y = −x2 + x

d) y = 1 + x − x2

9 užduotis

Apie funkciją f(x) žinoma: Df = [−4; 7], Ef = [−3; 6], f(−4) = 3, f(7) = 6, maksimumo taškas lygus −2, maksimumas lygus 5, minimumo taškas lygus 3, minimumas lygus −3, funkcija neturi pastovumo intervalų. Su kuriomis x reikšmėmis funkcija yra mažėjanti?

a) (−2; 3)

b) (−3; 5)

c) [−4; −2)

d) (−4; −2)

10 užduotis

Rokas ir Tadas žaidė taiklumo žaidimą smiginį. Kiekvienas užsirašė surinktus taškus ir apskaičiavo pagrindines skaitines charakteristikas. Roko surinktų taškų skaitinės charakteristikos: r = 47; c = 26,5; Md = 11; x ̅ = 17,47; s = 12,85, o Tado – r = 33; c = 19,5; Md=16; x ̅ = 17,47; s = 10,37. Kurį berniuką treneris turėtų išrinkti varžyboms ir kodėl?

a) Nėra skirtumo, nes abiejų vidurkiai vienodi.

b) Roką, nes jo imties centras didesnis.

c) Tadą, nes jo duomenų mediana didesnė.

d) Tadą, nes jo duomenų vidutinis kvadratinis nuokrypis mažesnis.

Teisingus atsakymus rasite kitame puslapyje.

Pasiruošimas matematikos valstybinio brandos egzamino laikymui
Pasiruošimas matematikos valstybinio brandos egzamino laikymui
© DELFI / Domantas Pipas


Pernai matematikos egzaminas sukėlė itin dideles audras. Specialistai negailėjo kritikos egzamino užduočių sudarytojams ir teigė, kad egzamino rezultatus reikia anuliuoti, o abiturientai skundėsi itin painiomis užduotimis.

Tiesa, kai kurios užduotys abiturientams kėlė ir juoką. Egzamino sudarytojai į užduočių sąlygas buvo įpynę Karlsoną su mažyliu, seseris Irutę ir Birutę, kurios žaidė „Pokemon Go“ žaidimą bei Gretą, kuri mėgo plačiai atverti automobilio dureles.

Matematikos užduotys, kuriose buvo paminėti pokemonai, Irutė, Birutė, Karslonas ir Greta:

Mažylis vienas tortą suvalgo per 30 min., o kartu su Karlsonu – per 5 min. Per kiek minučių Karlsonas vienas suvalgo tortą?

a) 5 min.

b) 6 min.

c) 15 min.

d) 25 min.

Dvi sesutės – Irutė ir Birutė – kurį laiką gaudė pokemonus. Irutė kasdien sugaudavo po x pokemonų, o Birutė – trimis pokemonais daugiau. Irutė pokemonus gaudė viena diena ilgiau negu Birutė. Birutė iš viso sugavo 484 pokemonus, o Irutė iš viso sugavo 437 pokemonus. Apskaičiuokite x reikšmę.

Automobilių stovėjimo aikštelėje iš viso yra 12 stovėjimo vietų vienoje eilėje. Į šią aikštelę atvyko 8 automobiliai. Aikštelėje vienas automobilis užima vieną vietą.

1) Apskaičiuokite, keliais skirtingais būdais 8 automobiliai gali būti pastatyti šiose stovėjimo vietose.

2) Automobiliai atsitiktini buvo pastatyti stovėjimo vietose. Apskaičiuokite tikimybę, kad automobiliai buvo pastatyti iš eilės vienas prie kito, nepaliekant tarp jų tuščių stovėjimo vietų.

3) 8 automobilius atsitiktinai pastačius stovėjimo vietose, į stovėjimo aikštelę atvyko Greta. Ji mėgsta plačiai atverti vairuotojo pusės duris , todėl jos automobiliui pastatyti reikia dviejų vietų. Apskaičiuokite tikimybę, kad Greta galės šioje aikštelėje pastatyti savo automobilį ir plačiai atverti duris.

Užduotyse įvardyti herojai šypseną sukėlė ne tik abiturientams, nors specialistai tokius pavyzdžius vertino prieštaringai.

Pernai egzaminu pasibaisėjo ir abiturientai, ir matematikai

„Buvo sunku“, – po egzamino dūsavo abiturientai. Ne vienas dalijosi nuojautomis, kad matematikos egzamino rezultatai bus prasti. „Tikėjausi iš egzamino gauti apie 80 procentų, bet pamačiau, ką padarėte. Ar matematikos egzamino sudarinėtojai patys bandė išspręsti per tris valandas tokį egzaminą? Kodėl žlugdomas žmogus?“ – retoriškai klausė abiturientas.

Atsirado ir tokių, kurie po egzamino jau beveik pradėjo krautis lagaminus. „Neplanuoju likti čia, Lietuvoje. Planuoju studijuoti užsienyje, nes čia mūsų mokinių ir tų pačių mokytojų niekas negerbia“, – tokiomis nuotaikomis savo būseną apibūdino kita abiturientė.

Specialistai taip pat liejo pykti bei kvietė dienos šviesoje pasirodyti egzamino užduočių sudarinėtojus. moksleiviai būtų įvertinti aukščiausiais įvertinimais.

Matematikos egzamino testas: pasitikrink, ar esi gudresnis už abiturientą
© DELFI / Domantas Pipas

Matematikas Bronislovas Burgis DELFI teigė, kad šiame egzamine išryškėjo noras sukirsti pažangius mokinius. „Ši valstybė yra bjauri tuo, kad tarnauja nemokšoms ir tinginiams, o skriaudžia geruosius. Šįmet tai padaryta itin talentingai“, – buvo įsitikinęs prieš metus kalbintas B. Burgis.

Kai kuriuos uždavinius jis vadino tiesiog patyčiomis iš mokslo ir moksleivių.

„Kai kurie uždaviniai yra tokie, kad norint juos išspręsti, pakanka baigti dešimt klasių. Šio egzamino neišlaikyti neįmanoma. Nežinau, ką reikėjo padaryti, kad žmogus neišlaikytų. Tai patyčios, – piktinosi B. Burgis ir pridūrė. – Antras svarbus dalykas yra tai, kad sudarinėtojai bijo išlįsti kaip kurmiai iš urvo. Jie mėgaujasi tuo, kad kažkokiu būdu „pagaus“ moksleivį.“

Moksleivių matematikos žinios – ant bedugnės krašto

Remiantis naujausiais žurnalo „Reitingai“ duomenimis, dešimtokų matematikos žinios, net ir įskaitant geriausių šalių gimnazijų auklėtinių pasiekimus, nesiekia nė penketo.

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vidutinis matematikos žinių įvertinimas nesiekia patenkinamo. Trys mokiniai vertinami vos vienetu, devyniolika – dvejetu. Nė vieno mokinio vertinimas neviršija ketverto.

Tokių mokyklų, anot žurnalo „Reitingai“ redaktoriaus G. Sarafino, yra ir Mažeikiuose, ir Gargžduose, ir kituose miestuose.

Utenos „Saulės“ gimnazijoje mokosi šešiasdešmt dešimtokų, visų jų matematikos vidurkis yra trys balai iš dešimties. „Telšių „Džiugo“ gimnazijoje pernai mokėsi 125 gimnazistai dešimtokai, visų jų vidurkis – 2,8 balo iš dešimties, – pristatydamas reitingus įvardijo G. Sarafinas. – Kai kuriose mokyklose jau ir dvejetas iš dešimtbalės sistemos yra iššūkis. Yra mokyklų, kuriose vidurkis mažiau nei du balai.“

Vienoje mokykloje vienetukininkai įveikia dvejetukininkus ir trejetukininkus kartu sudėjus. Kitokių pažymių ten net nėra.

Egzaminų sesija baigsis birželio pabaigoje

Brandos egzaminų sesija prasidėjo dar balandžio pabaigoje, anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalimi. Egzaminų sesija baigsis tik birželio 20 dieną. Paskutinis sesijos egzaminas – geografijos.

Studijuoti pasirengę abiturientai privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Šįmet, stojant į kolegijas ir universitetus, bus atsižvelgta ne tik į egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį.

Siekiant studijuoti universitete, privalomųjų egzaminų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 40. Siekiant studijuoti kolegijoje, trijų privalomų egzaminų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25.

Išimtis taikoma stojantiems į menų studijas. Pasirinkusiems šias studijas bus skaičiuojamas tik dviejų egzaminų vidurkis – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus atsižvelgiama ir į mokomųjų metinių įvertinimų vidurkį.

Pasiruošimas matematikos valstybinio brandos egzamino laikymui
Pasiruošimas matematikos valstybinio brandos egzamino laikymui
© DELFI / Domantas Pipas

Stoti į universitetus galės tik tie, kurių penkių mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš galimų aštuonių: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Reikalavimai bus taikomi tik stojant į valstybės finansuojamas vietas, ketinantiems studijuoti už savo lėšas, pakaks būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja 2019 m. abiturientams. Ankstesnių metų abiturientams galioja atitinkamų metų priėmimo į aukštąsias mokyklas rodikliai.

Abituriente, kaip sekasi laikyti brandos egzaminus? Nori pasidalinti nuotaikomis? Rašyk mums į pilieciai@delfi.lt su prierašu „egzaminas“.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(9 žmonės įvertino)
3.6667

Top naujienos

Prostitucijoje išnaudotų lietuvių istorijos sukrėtė net visko mačiusią pareigūnę iš Švedijos: viena jų tapo filmu (136)

Net praėjus daugiau nei dešimtmečiui prostitucijoje išnaudotų lietuvaičių istorijos yra...

Ilgiausia apgultis istorijoje: du dešimtmečius siaubo iškentę miestelėnai maro protrūkio laukė kaip išganymo (4)

Osmanų imperijos karo su Venecijos respublika metu Kandijos miestas (dabar – Heraklionas ,...

Aukštaitijos sostinė stoja? Darbdaviai jau skaičiuoja susitraukusius pelnus ir pereina į taupymo režimą (168)

Lietuvos ūkio variklis sukasi visu pajėgumu. Pastaraisiais metais augusi ekonomika išjudino ir...

Ekspertai: po Lenkijos rinkimų politikoje labiausiai tikėtinas tęstinumas (4)

Lenkijos valdančiajai dešiniųjų pažiūrų partijai „ Įstatymas ir teisingumas “...

Po skyrybų dramos – atviras Andriaus Šedžiaus interviu apie vaikus: apie tai vėliau teks papasakoti ir mažyliui (67)

Neseniai skyrybas išgyvenęs verslininkas Andrius Šedžius dabar visą savo dėmesį sakosi...

Sunkiai sergančios aktorės Anastasijos Zavorotniuk dukra pasidalijo jautria žinute (50)

Šeštadienį, spalio 12-ąją, sunkiai serganti aktorė Anastasija Zavorotniuk kartu suvyru Piotru...

Mirotičiaus šou laimėjo „Barcelonai“ trilerį prieš „Valencia“, Kulboka padėjo nugalėti „Baskonia“ (1)

Nikola Mirotičius surengė fenomenalų pasirodymą bei vienas ant savo pečių ištempė...

Metusi mokytojos darbą emigravo į Norvegiją: griauna stereotipus apie fabrikuose žuvį dorojančius tautiečius (163)

Pedagogės Laimutės Skiudulės vardą, be abejo, žino kone kiekviena Stavangerio ( Norvegija )...

Kokią klaidą lengva padaryti ruošiant avietes žiemai – profesionalo komentaras kaip avietes apsaugoti nuo šalnų (3)

Gediminas Cijūnaitis , gediminosodai.lt savininkas, dalinasi patirtimi, kaip elgtis su avietėmis,...

Ant bangos: Rapšys iškovojo dar vieną auksą Berlyne (49)

Įspūdingą formą šį sezoną demonstruojantis Danas Rapšys iškovojo dar vieną aukso medalį...