Nemokamo mokslo galimybė atsirado bendram tikslui susitelkus verslo ir ISM universiteto bendruomenėms. Kiekvienais akademiniais metais apytiksliai 20 procentų stipendijų įsteigia mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. Per aštuonerius „100 talentų“ programos gyvavimo metus beveik 300 studentų turėjo galimybę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete aukštąjį išsilavinimą įgyti nemokamai. Siekiant padėkoti už indėlį į jaunimo išsilavinimą, už galimybę Lietuvos talentams toliau tobulintis ir semtis žinių nepriklausomai nuo jų finansinių aplinkybių, „100 talentų” mecenatams ISM universitete buvo surengtas Padėkos vakaras (angl. Scholarship Reception), į kurį atvyko verslo atstovai, akademikai, alumnai ir studentai.

„100 talentų“ dalyvių sąraše – tik patys geriausi universitetai

Kaip sako padėkos renginyje dalyvavusi ISM Fondo direktorė Aneta Šlekytė-Kaminienė, „100 talentų“ programos dalyviai – išskirtiniais gabumais pasižymintys jaunuoliai, kurių pasirinkimo sąraše – tik aukščiausios kokybės išsilavinimą siūlantys universitetai.

„2011 metais sukurta „100 talentų“ programos misija – paskatinti geriausiai mokyklas baigiančius Lietuvos jaunuolius rinktis kokybišką aukščiausius standartus atitinkantį aukštąjį mokslą ne kur kitur, o čia, Lietuvoje. Ir išties, pasikalbėjus su daugeliu „100 talentų“ programos studentų, aišku, kad ISM universitetas – viena iš pagrindinių studijų užsienyje alternatyvų Lietuvoje. Užsienyje jų pasirinkimo sąraše – tik pačios geriausios aukštosios mokyklos (Oksfordo, Kembridžo ir kiti universitetai). Be to, ISM universitete jaunieji talentai turi ir plačias mainų programų perspektyvas.
Padėkos vakaras
Taigi galimybė pasiūlyti nemokamas studijas čia, Lietuvoje, sustabdo daugelį jaunuolių nuo išvykimo į svečias šalis. Įgiję žinių tarptautinį pripažinimą pelniusiose programose, jie turi plačias karjeros galimybes tiek čia, Lietuvoje, tiek užsienyje“, – sako Aneta Šlekytė-Kaminienė.

ISM Fondo direktorė taip pat pažymi, kad „100 talentų“ programos dalyviai ir mecenatai nuolat palaiko ryšį, bendradarbiauja akademinėse veiklose, drauge dalyvauja įvairiuose ISM projektuose.

„100 talentų“ programos mecenatai išties labai artimai susipažįsta su šios programos dalyviais. Jie, kaip socialiniai partneriai, aktyviai dalyvauja ISM akademinėse veiklose: inicijuoja bendrus projektus studijų programose, dalyvauja bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijose, dalijasi savo sukaupta praktine patirtimi renginiuose ir kt. Prisidėdami prie šių talentingų jaunuolių ateities, jie turi išskirtines galimybes pakviesti juos tapti remiančiosios organizacijos dalimi: iš pradžių pasiūlant praktikos įmonėje galimybes, vėliau pakviečiant juos prisijungti kaip darbuotojus. Tokia glaudi partnerystė su akademine bendruomene verslo organizacijoms padeda kurti papildomas vertes ir naudas jų pačių veiklose“, – sako Aneta Šlekytė-Kaminienė.

Ryšys su „100 talentų“ programos dalyviais nenutrūksta ir po studijų baigimo. ISM Fondo direktorės teigimu, kasmet organizuojamos įvairios iniciatyvos, susitikimai, tarp jų ir ISM Padėkos renginys mecenatams, į kurį susirenka gausi ISM „100 talentų“ bendruomenė . Įkvepiančios jaunųjų talentų istorijos, dalijimasis jomis ir nuoširdi padėka mecenatams už suteiktą galimybę įgyti kokybišką išsilavinimą čia, Lietuvoje, tampa pagrindine šio renginio ašimi.

Aukšti standartai motyvuoja stengtis

Pasidalinti savo istorijomis į ISM Padėkos vakarą tradiciškai atvyko ir „100 talentų” programos stipendininkai. Paskutiniajame kurse ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studijuojančio Pauliaus Raubos teigimu, ISM Fondo kuruojama programa prisideda prie studentų esamų pasiekimų ir mokymosi galimybių, nes ji suteikia visas sąlygas akademiškai tobulėti.

„100 talentų“ programos dėka studentai gali nesirūpinti finansiniais įsipareigojimais ir skirti daugiau laiko kitų veiklų realizavimui. Užuot svarstę, kaip užsidirbti studijų kainai padengti, jie gali daugiau laiko skirti akademiniam tobulėjimui ar papildomoms, socialiniu turiniu praturtinančioms veikloms.

Ši programa ypač tinkama norintiems savo studijų metus praleisti Lietuvoje ir studijuoti universitete, kuris Lietuvos kontekste pasižymi santykinai stipriomis studijų programomis. Man studijos Lietuvoje ir ISM universitete taip pat reiškė, jog galėjau lengviau derinti studijas bei darbą ir baigti universitetą atradęs profesinę sritį, kurioje toliau noriu specializuotis“, – apie „100 talentų“ programos svarbą pasakoja P. Rauba.
Padėkos vakaras

ISM universiteto studentas taip pat sako, kad „100 talentų“ programos dalyviai puikius rezultatus rodo ne tik prieš stodami į aukštąją mokyklą, tačiau juos išlaiko ir studijuodami.

„Stipendiją reikėtų vertinti kaip akademinių pasiekimų mokykloje užtvirtinimą. Į programą aplikuojančių moksleivių vidurkis privalo būti ne žemesnis nei 92 procentai iš keturių valstybinių egzaminų. Stojančiųjų taip pat prašoma būti aktyviais, visuomeniškais ir užsiimti papildomomis veiklomis. Aukštus akademinius rezultatus svarbu palaikyti ir tapus ISM bendruomenės dalimi. „100 talentų” programos dalyviams taikomi gana aukšti standartai – programos dalyvių vidurkis privalo būti aukštesnis nei bendras kurso vidurkis. Tad pats universitetas bando užtikrinti, kad įstoję į universitetą „100 talentų” stipendijos gavėjai nenustotų siekti aukštų akademinių rezultatų. Džiaugiuosi, kad puikiai egzaminus išlaikančių moksleivių skaičius nemažėja ir dalis jų pasirenka ISM kaip savo alma mater”, – sako „100 talentų” programos dalyvis P. Rauba.

„100 talentų“ programa verslui padeda prisitraukti talentus

Apie aukštus ISM standartus bei stengtis motyvuojančią „100 talentų“ programą pasakoja ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto alumnė Dalia Miklaševičiūtė. Šiandien sėkmingai savo svajonę dirbti technologijų ir sporto industrijoje įgyvendinusi mergina sako, kad ją siekti užsibrėžtų, kartais, rodos, sunkiai įgyvendinamų tikslų paskatino noras nenusileisti veržliai ISM bendruomenei, tikslas būti ne ką mažiau ryžtingai nei kiti kurso draugai, siekis rodyti tokius pat puikius lyderystės sugebėjimus kaip ir kiti „100 talentų“ programos dalyviai.

„Norint būti „100 talentų“ programos dalyviu, reikia būti pažangiu universiteto studentu. Kitu atveju stipendiją galima prarasti. Tokie dalykai skatina stengtis. Svarbu paminėti ir tai, kad tobulėti verčia ir pati aplinka. Čia susitinka daugybė gabių, talentingų, energingų asmenybių. Visi, kurie čia įstoja, yra motyvuoti, ateities verslininkai, būsimi vadovai. Tad negali būti prastesnis. Privalai surasti nišą, kurioje galėtum pasireikšti. Turi parodyti, kad esi ypatingas, kad užsiimi papildoma veikla. Čia susirenka daug visko veikiantys žmonės, o tokie dalykai stimuliuoja“, – pasakoja ISM alumnė D. Miklaševičiūtė.

Pašnekovė pabrėžia, kad jos, o ir daugelio kitų „100 talentų“ programos dalyvių, svajonės išsipildė tik ISM bendruomenės bei mecenatų dėka. Anot ISM universiteto alumnės, įmonių bendradarbiavimas su akademine bendruomene ir įsitraukimas į socialines iniciatyvas rodo verslo brandą, kompanijų socialinę atsakomybę ir kokybiško švietimo svarbos supratimą.

„Visų pirma – mecenatams reikia pasakyti didelį ačiū. Jų dėka jau per 300 studentų turėjo galimybę mokytis nemokamai. Tokie kilnūs poelgiai keičia žmonių gyvenimus. Visų antra – verslas turi atsižvelgti į visuomenėje dominuojančias tendencijas. Jo tikslas neturi būti vien tik pelnas. Tam, kad jis būtų sėkmingas – kompanijų vadovai turi norėti prisitraukti talentingiausius ir gabiausius. Tam vis daugiau įtakos daro įmonės socialinė atsakomybė. Mecenatystė parodo, kiek įmonės lyderiai rimtai žiūri į socialinę veiklą, kiek jai svarbu, kad visuomenė augtų, bręstų, kad būtų kuo daugiau išsilavinusių studentų, kurie rodo gerus rezultatus, kurie kuria pridėtinę vertę. „100 talentų“ programa verslui padeda tokius talentus surasti, su jais užmegzti ryšį, galbūt, vėliau jiems pasiūlyti praktiką ar darbą, kuriame šie jauni protai gali įgyvendinti iš pirmo žvilgsnio kiek pakvaišusias, bet tobulas idėjas. Taip pat svarbu paminėti, kad mecenatystė įmonėms ne tik sudaro sąlygas surasti talentus, bet ir padeda didinti darbdavio prekinio ženklo žinomumą“, – sako D. Miklaševičiūtė.

Sėkmingo verslo kryptis – gabiausiųjų paieška, ugdymas ir išlaikymas

Į Padėkos vakarą atvykęs „Nestlé Baltics“ generalinis direktorius, „100 talentų“ programos mecenatas João Nunes taip pat pabrėžė kokybiško švietimo svarbą. Pasak renginio svečio, „Nestlé Baltics“ remia „100 talentų“ programą, nes jos dalyvių žinios, netradicinis mąstymas ir bendradarbiavimas su verslo organizacijomis yra svarbus pamatas šviesesnės ateities kūrimui.
„Galima sakyti, kad mes investuojame į talentingą jaunimą, kuris vėliau savo sugebėjimus pritaikys darbo rinkoje. Tai investicija į šviesesnę ateitį. Ši iniciatyva padeda talentingiems studentams nuolat siekti daugiau, turėti svajonių. Padėkos vakaro metu daug kalbėjome apie dalijimąsi, apie buvimą kartu, apie veikimą drauge. Manau, kad visuomenė ir susideda iš šių pamatinių dalykų. Drauge mes galime nuveikti kur kas daugiau nei po vieną“, – sako „Nestlé Baltics“ generalinis direktorius, „100 talentų“ programos mecenatas João Nunes, kuriam už paramą šiai programai buvo įteikta padėka.

„Nestlé Baltics“ vadovas „100 talentų“ programą įvardija kaip puikią iniciatyvą ir tikisi, kad ji dar labiau augs, pasipildys naujais partneriais, studentais, kad žinia apie tokią pagalbą jauniesiems talentams sklis už Lietuvos ribų. Anot J. Nunes, „100 talentų“ iniciatyva yra įkvepianti ir tikrai verta dėmesio.

Renginio metu padėka už indėlį į jaunųjų talentų išsilavinimą buvo įteikta ir nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkui, „100 talentų“ programos mecenatui Arvydui Avuliui. Žinomas verslininkas teigė, kad prisidėti prie ISM Fondo veiklos jį paskatino ISM bendruomenės akivaizdus noras padėti jauniems žmonėms. Šiame universitete tarp dėstytojų ir studentų vyrauja šilti ir draugiški santykiai, tad jam norėjosi palaikyti tokią kultūrą, remti ISM ir Fondo veiklą. Be kita ko, „100 talentų“ idėja paremta jaunųjų talentų ugdymu, dėmesio jiems skyrimu, o tai ir yra kryptis, kurios link juda visas pasaulis.

„Daugelyje pasaulio šalių vyksta kova dėl talentų. Manau, labai svarbu, kad ir Lietuvoje būtų skiriama daugiau dėmesio gabiausiųjų paieškai, jų ugdymui ir išlaikymui. Idėja paremti jaunus motyvuotus žmones man pasirodė labai patraukli, tvirtai tikiu, kad kuo daugiau turėsime talentingų žmonių, tuo Lietuva bus turtingesnė ir patrauklesnė šalis”, – sako A. Avulis.

„100 talentų” programą remiančios bendrovės „Hanner” valdybos pirmininkas taip pat pastebi, kad ISM išsiskiria iš kitų Lietuvos universitetų. Mat čia mokslus baigę žmonės turi pakankamai ne tik akademinių žinių, bet ir gebėjimų kurti naudą bei pridėtinę vertę daugelyje įmonių, kuriose jie pradeda darbuotis užbaigę mokslus ISM. Pasak A. Avulio, tokie veiksniai jį skatina bendradarbiauti su ISM ir padėti talentingiausiems studentams.

Renginio metu padėka buvo išreikšta visiems mecenatams: „100 talentų“ programos ir kitiems rėmėjams. Bendruomenės atstovai už glaudų bendradarbiavimą dėkojo „Nestlé Baltics“, „Linas Agro”, „Cognizant Technology Solutions Lithuania“, „Adform Lithuania“, „Roquette Amilina“, „CV-Online LT”, „Hanner”, „Mobili Baltija (TOTTI)“, „Transcom Lietuva“ ir kitiems mecenatams: „Cognizant Technology Solutions Lithuania“, „Lidl Lietuva“, „Ellex Valiūnas ir partneriai“. Renginio metu prie „100 talentų” programos prisijungė dar du nauji mecenatai – „Fabula Hill+Knowlton Strategies” bei „CargoGo”.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės