Eil. Nr. Programos pavadinimas Finansavimo paskirtis Suma:
1 Olimpinio švietimo programos TOK tikslinės subsidijos 406.000
Bendrų su KKSD projektų finansavimas 52.000
LSFS programos 43.400
Asociacijos „Sportas visiems“ programos 23.200
LSSPV asociacijos programa 8.700
LSSĮV asociacijos programa 8.700
Lietuvos parolimpinis komitetas 49.200
Olimpinis švietimas 104.300
Tarptautiniai ryšiai 113.000
Projektas „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5.700
Lietuvos olimpinė akademija (pagal veiklos programą) 84.000
Apskričių olimpinės tarybos 8.700
Lietuvos olimpiečių asociacija (pagal veiklos programą) 34.800
Žurnalas „Olimpinė panorama“, internetinė svetainė, “Sportas“ 63.700
Reklaminė veikla (reklaminė informacinė m-ga ir kt.) 43.500
Viešieji ryšiai 46.300
VISO: 1.095.200
2 Pasirengimas ir dalyvavimas Žaidynėse Programa „Rio 2016“ OR mokomojo sportinio darbo finansavimas 945.000
ORK stipendijos 433.000
ORK maistpinigiai 189.000
OR medikų, mokslininkų, masažuotojų maistpinigiai 78.000
Medikų ir kineziterapeutų priemokos 76.000
Spec. transporto išpirkimas (lizingas) 122.000
Mini centrų, sporto bazių išlaikymas - SK“El-Eko-Sport“, SK“Fortūna“, Kl.sunkiosios atletikos SK, Kn. buriavimo centras 87.000
OR kandidatus aptarnaujančio personalo transporto išlaidos 35.000
Maisto papildų ir atsigavimo priemonių išlaidos 45.000
Antidopingo programos dalinis finansavimas 29.000
Olimpinės rinktinės medikų kursai, konferencijos 35.000
Specialus sportinis inventorius 81.000
Programos „RIO 2016“ įgyvendinimo išlaidos 46.000
Olimpinės pamainos programos dalinis finansavimas 110.000
Olimpinės rinktinės kandidatų, olimpinės pamainos 35.000
Mokslinių testavimo laboratorijų dotacija (LSU, LEU) 55.000
OR kandidatų aklimatizacijos ir testų varžybos Rio 176.300
OŽ „Rio 2016“ avansiniai mokėjimai (iš rezervo) 434.400
Tikslinės dotacijos, komandinių sporto žaidimų finansavimas sporto šakų federacijoms 1.253.410
VISO: 4.265.110
3 Pasirengimas ir dalyvavimas kitose Žaidynėse I Europos sporto žaidynės Baku 231.700
Pasirengimas ir dalyvavimas vasaros EJOF Tbilisyje 136.000
Programa „Pjongčangas 2018“ 100.000
Pasirengimas ir dalyvavimas 2015 m. žiemos EJOF Lichtenšteine/Austrijoje 30.400
Pasirengimas II jaunimo žiemos olimpinėms žaidynėms Lilehameryje 30.400
VISO: 528.500
4 Kita organizacinė veikla Sportininkų, trenerių, sporto darbuotojų apdovanojimai 23.200
Metų sporto apdovanojimai 63.700
Olimpinė atributika 43.500
Lietuvos delegacijų palydėtuvės, sutiktuvės, piniginiai prizai 29.000
LTOK GA eilinė, neeilinė sesijos, VK posėdžiai, komisijų posėdžiai ir t.t. 23.200
LTOK Direktorato finansavimas 182.500
Socialinis ir sveikatos draudimas, gyvybės draudimas 88.300
Ūkinė - finansinė veikla 31.800
LTOK būstinės ir transporto išlaikymas 107.000
Kitos išlaidos 58.000
VISO: 650.200
VISO: 6.539.010