Eil. Nr. Finansavimo paskirtis Suma:
1 Sporto šakų federacijų finansavimas 2.255.769
2 Duomenų nėra 1.324.721
VISO: 3.580.490