Eil. Nr. Paramos gavėjas Finansavimo paskirtis Suma:
1 Sporto medicinos centrai
1.423.401
2 LOSC
3.580.490
3 Sportininkų rengimo centras Druskininkuose
264.599
4 Lietuvos sporto muziejus
176.620
5 KKSD valdymo išlaidos
888.514
6 Kūno kultūros ir sporto finansavimas:
3.231.463
6.1 103 organizacijų projektų vykdymui Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimo kryptis 58.200
6.2 9 organizacijų projektų vykdymui Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimo kryptis 13.200
6.3 VŠĮ "Sveikatinimo programos" projektas "Judėjimas - sveikatos šaltinis" Nacionalinių sporto (šakų) federacijų kultivuojamų sporto šakų ir (arba) jų disciplinų populiarinimas ir visuomenės narių užsiėmimo šiomis sporto šakomis ir (arba) disciplinomis skatinimas 29.555
6.4 Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijai Gerosios patirties, susijusios su vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimu, sklaida 1.100
6.5 Neįgaliųjų sporto organizacijų programų vykdymui Neįgaliųjų sporto skatinimo kryptis 542.518
6.6 Valstybės stipendijų neįgaliesiems sportininkams mokėjimui Neįgaliųjų sporto skatinimo kryptis 368.129
6.7 - Kauno neįgaliųjų draugija Departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų atstovų, atsakingų už nacionalinių ir tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą, rėmėjų paieška, sportininkų rengimo organizavimą, projektų įgyvendinimą, kvalifikacijos tobulinimas vadybos ir rinkodaros srityje: 7.000
- Lietuvos medikų futbolo asociacija 1.400
- Lietuvos parolimpinis komitetas 2.095
- Lietuvos sportinio ėjimo asociacija 5.500
- Telšių apskrities sunkiosios atletikos klubas „Gintarinė saulė“ 4.480
- VšĮ „Leono Molotoko šaudymo klubas“ 8.500
- VšĮ „TV sporto dokumentika“ 3.000
- VŠĮ Promo events 8.750
- Lietuvos bėgikų asociacija 3.250
6.8 Sporto šakų federacijų finansavimas
1.071.729
6.9 Duomenų nėra
1.103.057
7 Valstybės investicijų programos lėšos
12.153.628

VISO:
21.718.715