Kam ir kiek skyrė Lietuvos olimpinis sporto centras 2016 m.?
Eil.nr. Paramos gavėjas Finansavimo paskirtis Suma:
1 Kitos išlaidos (darbo uzmokestis, investicijos, sporto baziu eksploatacija)
2.113.492
2 Sporto šakų federacijų finansavimas
2.492.365
VISO: 4.605.857